به نام خدا

بازگشتمتفرقه (۲۵۲ نوشته)

۱. سازوكار پيشنهادي براي تأسيس مجله الكترونيكي اخلاقسه روش طراحي استاتيك، ديناميك همراه با بانك اطلاعات و استفاده از نرم‌افزارهاي آماده شرح داده شده است. مزيّت‌هاي هر كدام و موارد استفاده.
۸۹۳ دانلود
۲. پيشنهادات سايت ايران‌تحليلدر سه بخش و بر سه فرض مختلف، هزينه طراحي سايت پيشنهاد شده است، متناسب با امكانات ذكر شده.
۱۷۰۶ دانلود
۳. طرح پيشنهادي لينك‌سايتطرحي نو و جديد كه در چند سرفصل بيان شده است. ابتدا ذكر شده كه لينك‌سايت چيست و روش‌هاي دسترسي به يك داده در اينترنت بيان گرديده است. مسير توليد يك لينك ترسيم شده و چهار فصل آخر شامل: نماي سايت، ويژگي‌هاي خاصّ، برنامه‌نويسي و بانك اطلاعات و زمان و هزينه مي‌باشد.
۱۰۹۵ دانلود
۴. دياگرام بانك اطلاعات طرح شناسايي سايت‌هادياگرامي بيانگر ساختار اطلاعات نرم‌افزار و نحوه ارتباط جداول اطلاعاتي با يكديگر.
۱۸۳۳ دانلود
۵. نمودار تشكيلاتي سازمان ملل - ترجمه شده به فارسيساختار تشكيلاتي سازمان ملل در يك نمودار نمايش داده شده كه در ذيل شش نهاد اصلي طبقه‌بندي شده است.
۱۲۹۴ دانلود
۶. سفرنامه خاورميانه اسلاميسفرنامه‌اي است كه در ۲۰ قسمت تدوين يافته و در يك مجلّد تجميع شده است. هر بخش با سه ستاره تفكيك يافته و هر بخش معرّف يك روز از سفر. توقف‌گاه‌هاي سفر كه بيتوته در آن‌ها واقع شده، به ترتيب شامل: مهران، كربلا، نجف، مهران، اروميه، تركيه (قامشلي) و سوريه (دمشق) مي‌باشد.
۱۷۹۲ دانلود
۷. شاخص‌هاي جهاني توسعه سال 2009تعداد ۵۴ شاخص جهاني توسعه است كه در سال ۲۰۰۹ ملاك بررسي توسعه‌يافتگي كشورها بوده است.
۱۸۶۲ دانلود
۸. آموزش و انديشه فلسفيترجمه چند صفحه از متن كتاب «آموزش و انديشه فلسفي» نوشته «كينگزلي پرايز» است. بيشتر ديدگاه‌هاي شخصي به نام «لاك» درباره آموزش نجيب‌زادگان و تفاوت آن با آموزش اقشار معمولي جامعه و نقش اخلاق در آن را بيان داشته است.
۹۲۱ دانلود
۹. دو تصوير ارزشمند در نظام آموزشي آمريكاييتكه متني است درباره نحوه ارزيابي كيفيت آموزش در مدارس. همراه با بررسي اين نكته كه تا چه ميزان بايد دست معلّم در آموزش باز باشد؛ آيا تمام متن درسي و شيوه‌نامه در مركز توليد و به صورت متمركز راهبري شود و يا هر معلّم به فراخور شاگردان خود عمل نمايد.
۱۱۶۱ دانلود
۱۰. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعاتبخشي از متن يك كتاب است در روش جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات آرشيوي. در اين بخش از متن، فعاليت‌هاي غيرآشكار در جمع‌آوري اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.
۱۳۹۷ دانلود
۱۱. كارشناسي طرح‌هاي نرم‌افزاري سيماتعداد ۱۳ پروژه پيشنهاد شده است كه بنده نيز نظرات خود را ذيل هر كدام به تفصيل نگاشته‌ام.
۱۵۸۴ دانلود
۱۲. پيشنهادات براي نرم‌افزار نظارت بر سايت‌هاپيش‌بيني صفحات مورد نياز براي يك نرم‌افزار وِب‌بيس است؛ صفحات ورود اطلاعات، جستجو و گزارش‌گيري.
۱۶۳۴ دانلود
۱۳. تحليل طرح پيشنهادي سايت «اقتصاد خانواده»طرح اصلي شامل اين بخش‌هاست: معرفي خانواده روز، فرصت‌هاي اقتصادي، داستان‌هاي اقتصادي خانواده، از بازار چه خبر، حراجي، اطلاعات اقتصادي، پيوندها، فروش محصولات امن و ايمن، خبرهاي اقتصادي، پيش‌بيني‌هاي اقتصادي، توصيه‌هاي اقتصادي، موضوعات، آموزش، مشاوره، سمينار، نمايشگاه‌ها، امنيت زندگي، بازار، جستجوگر و عضويت.
۱۵۱۵ دانلود
۱۴. كاربرگ مديريت دخل و خرج خانه همراه با گردش عملياتجدولي است با هفت ستون اصلي: رديف، نوع كالا، عنوان كالا، تاريخ درخواست، تعداد مورد نياز، گزارش عمليات و مبلغ. نوع كالا يكي از سه گزينه: خوراك، پوشاك يا بهداشتي مي‌تواند باشد. گزارش عمليات نيز شامل دو گزينه: سفارش و تحويل مي‌شود.
۱۸۷۹ دانلود
۱۵. روش تهيه يك غذاي جديد به نام كلوچه تخم‌مرغشامل: مواد لازم، معرفي غذا و روش تهيه. به همراه تصاويري كاملاً واقعي از مراحل تهيه.
۱۷۵۹ دانلود
۱۶. ترجمه بخشي از دايرةالمعارف فلسفي روتليجترجمه بخشي از مقاله‌اي است كه در ذيل مدخل «ابن سينا» به زبان انگليسي در اين دايرة‌المعارف منتشر شده است.
۸۴۵ دانلود
۱۷. ترجمه زندگينامه بيل گيتسدو صفحه خلاصه در معرفي هويّت ويليام و چگونگي تأسيس شركت مايكروسافت و كتاب‌هايي كه نوشته است و ديگر علاقه‌مندي‌هاي ايشان. در نهايت هم معرفي مؤسسه خيريه‌اي كه با همسرش راه‌اندازي كرده است.
۹۵۷ دانلود
۱۸. فرآيند تنظيم و ارائه دادخواست در دعاوي خانوادگيفلوچارتي است كه مسير طرح دعوي در دادگاه خانواده را ترسيم مي‌نمايد. تنظيم هر دادخواستي مراحلي دارد كه در اين نمودار نمايش داده شده است.
۱۵۶۴ دانلود
۱۹. فرآيند درخواست پرداخت مهريه زوجه توسط زوجدرخواست مهريه از سوي زوجه و تقاضاي اعسار از سوي زوج وابستگي به هم دارند. در اين فلوچارت روند هر دو ترسيم شده و ارتباط آن‌ها مشخص مي‌شود.
۱۶۷۱ دانلود
۲۰. فرآيند درخواست الزام به تمكين زوجه توسط زوجدرخواست تمكين زوج وقتي به دادگاه برسد، استرداد جهيزيه از سوي زوجه را به همراه خواهد داشت. اين دو روند وابسته در يك فلوچارت ترسيم شده‌اند.
۲۲۸۳ دانلود
۲۱. بررسي سير تكويني، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشوراشامل پنج متن خلاصه شده از محتواي منبر، ايراد شده در دهه اول محرم. آخرين جلسه و همچنين متن شبِ عاشورا موجود نيست.
۱۵۹۳ دانلود
۲۲. ترسيم فضاي مفهومي و كاركردي تبليغ شيعهمتن كاملاً به زبان انگليسي نگارش يافته است و سه سرفصل دارد: چرا ابعاد؟ كدام ابعاد؟ و انتخاب شاخص. البته يك نتيجه‌گيري هم در آخر دارد و يك معرفي هم در ابتدا. دو نمودار نيز در متن ترسيم شده است.
۱۶۰۰ دانلود
۲۳. عمليات حضور در جامعه جهاني مجازينسخه متناسب‌سازي شده‌اي از «مردان شبكه» است. سرفصل‌هاي هر دو تا حدّي مشابه؛ شبكه‌هاي مجازي، اركان شبكه مجازي، مهندسي شبكه مجازي، راهكارهاي توسعه حضور در شبكه مجازي، مديريت جنگ نرم در شبكه جهاني مجازي و تخمين نيرو، زمان و هزينه. بخش پنجم كه متفاوت از طرح قبلي است چهار زيرفصل دارد: اهميت و ضرورت حضور در شبكه جهاني مجازي، سازمان‌دهي عوامل قابل هدايت و لانه‌گزيني، توسعه پلكاني گستره حضور و اتاق فكر يا Think tank.
۱۶۲۴ دانلود
۲۴. يار سالكانمندرجات اين طرح مشتمل بر ده مطلب است: هدف، اصول حاكم، سطوح دسترسي، تعدّد خروجي‌هاي نرم‌افزار، نام‌گذاري خروجي، پيچيدگي بانك اطلاعات، امكانات نرم‌افزار ورود اطلاعات، امكانات نرم‌افزار خروجي، پلت‌فرم و ابزارهاي مورد استفاده و پيش‌بيني هزينه و زمان.
۱۴۸۶ دانلود
۲۵. فرم ثبت طلاقيك كاربرگ تك‌صفحه‌اي كه براي ثبت سرپايي و سريع طلاق طراحي شده است و اطلاعات اصلي را به تفكيك مشخص مي‌سازد؛ زمان ايقاع، مشخصات زوج و زوجه، مشخصات شاهد اول و دوم.
۱۷۳۷ دانلود
۲۶. ترجمه بخشي از كتاب آيات‌الاحكام استرآباديترجمه چند صفحه از تفسير فقهي «استرآبادي» است. از صفحه ۲۷ كتاب كه احكام وضو را بيان مي‌فرمايند. هر پاراگراف متن عربي كه ذكر شده، ذيل آن به فارسي روان ترجمه آمده است.
۱۶۴۵ دانلود
۲۷. كاربرگ ثبت ورزش با دستگاه تردميلنه فقط براي ثبت كار با تردميل كه فراتر از آن، اطلاعات جنبي را نيز ثبت و ضبط مي‌نمايد. به صورت هفتگي تنظيم شده كه در آخر هر هفته وزن را ثبت كرده و كاهش يا افزايش را نيز نشان دهد. براي دوش گرفتن پس از ورزش و رعايت رژيم غذايي در آن روز نيز محل نشانه‌گذاري قرار داده شده. مسافت، زمان، سرعت، ورزش مسگري و درازنشست نيز قابل ثبت است.
۱۷۰۸ دانلود
۲۸. پيشنهاداتي براي طرح «شبكه آزادگان و احرار عالم»در سه سرفصل اصلي؛ دقت در هدف‌گذاري، راهبردها و يافتن ايده اصلي، نظم يافته است.
۱۴۲۳ دانلود
۲۹. كاربرگ ساده فيش‌برداري و ثبت اطلاعات پراكندهيك كاربرگ بسيار ساده كه براي تبليغ طلبگي مناسب‌سازي شده است، شامل حداقل اطلاعاتي كه براي جمع‌آوري فيش‌هاي تبليغ لازم است.
۱۶۲۵ دانلود
۳۰. طرح كمد شيشه‌اي نگهداري اسناد شخصينقشه كامل يك كمد با ارتفاعي يك‌متري و پهنايي حدود يك‌ و نيم متر، براي نگهداري اَسناد شخصي و تمامي توليدات پژوهشي فردي. هفت ستون دارد و سي طبقه كه قابل جابه‌جايي و قرار گرفتن در هر ارتفاعي مي‌باشند. متناسب براي نگهداري برگه‌‌ها و جزوات در سايز A۴. درها به صورت شيشه‌اي طراحي شده است.
۱۶۷۹ دانلود
۳۱. چك‌ليست انتخاب غذاي هر روز كدبانوجدولي است كه عناوين تمام غذاهايي را كه بانوي خانه مدعي بود مي‌تواند تهيه نمايد فهرست نموده. غذاها در دو دسته «با برنج» و «بدون برنج» تفكيك شده‌اند. در مقابل عنوان هر غذا نيز خانه‌هايي براي علامت‌گذاري در نظر گرفته شده است. يك نمونه تكميل شده نيز ضميمه است.
۱۸۰۵ دانلود
۳۲. ملزومات راه‌اندازي سايت براي يك شخصسه فعاليت مهم براي راه‌اندازي سايت ذكر شده است و سپس هزينه تخميني هر كدام بيان گرديده. متني است بسيار خلاصه كه تنها به ذكر نيازمندي‌هاي مالي و امكاناتي و نيروي انساني راه‌اندازي و نگهداري يك سايت براي شخصيتي حوزوي پرداخته است.
۱۵۴۲ دانلود
۳۳. شاخ و برگ‌هاي اصلي درخت خاندان موشَّحنموداري است كه با نرم‌افزار Ms Word طراحي شده است و از «سيدابراهيم» آغاز شده و تا جايي‌كه اطلاعات بنده بوده گسترش يافته. «سيدابراهيم» جدّ دوم بنده است.
۱۷۰۴ دانلود
۳۴. نمايش فارسي و انگليسي تمامي قلم‌هاي در اختيارفهرستي سه ستونه شامل نام قلم و دو نمونه از آن؛ يكي به فارسي و ديگري انگليسي.
۱۶۶۳ دانلود
۳۵. معرفي لابي آمريكايي صهيونيستي آيپكمتن كامل معرفي نهادي صهيونيستي به نام آيپك است. همراه ترجمه چند پاراگراف از آن.
۱۶۰۶ دانلود
۳۶. مصاحبه با طلبه‌بلاگ درباره حضور طلاّب در اينترنتپرسش‌هايي را ايميل كردند و پاسخ آن‌ها را كه دادم تبديل شده است به اين مصاحبه اينترنتي. در دو سايت منتشر شده است كه دومي از اولي نقل قول كرده.
۱۵۵۴ دانلود
۳۷. مقاله ديواري مطبوعات زنجيره‌اي عصر مدرّسمقاله‌اي تاريخي و مستند كه با زباني طنز به مقايسه مطبوعات زنجيره‌اي دوران اصلاحات با آن‌چه در عصر مدرس شهيد رخ داده است پرداخته. اين متن كه دست‌نويس مي‌باشد به همين صورت براي نصب در تابلوي اعلانات تهيه شد.
۷۲۴ دانلود
۳۸. تحليل تمثيلي ترويج مفاسد اخلاقي در نشريه ايران‌جوانمقاله با اين پرسش‌ها آغاز مي‌شود: «جوش صورت چيست؟ چگونه گسترش مي‌يابد؟ روش درمان آن چيست؟» تلاش شده است با تشبيه «فساد و فحشاء» به «آكنه» نقدي ملايم و نرم به فرآيندي صورت پذيرد كه در مجله «ايران جوان» در آن عصر باب شده بود. در نهايت پاسخ سردبير اين نشريه و پاسخ مجدّد به ايشان نيز ضميمه شده است.
۹۱۰ دانلود
۳۹. نامه تشكر از مجله دانشمند و ارائه ترجمه‌اي جديدنامه‌اي تشكّرآميز براي مجله دانشمند است كه چند مقاله ترجمه‌شده از زبان انگليسي ضميمه آن شد. هدف هم ابراز محبّت به نشريه مذكور بوده و هم تقديم مطالبي كه اگر صلاح ديده شود منتشر گردد.
۷۸۷ دانلود
۴۰. نامه انتقادي به مجري راديوي فارسي- مسيحي موناكونامه‌اي دست‌نوشته براي يك كشيش مسيحي كه در راديو موناكو هر شب حاضر مي‌شد و به زبان فارسي مردم را به ترك اسلام و الحاق به مسيحيّت تشويق مي‌كرد.
۸۶۷ دانلود
۴۱. راه‌خواهي از استاد مصباح مقابل شبهه آكادمينامه‌اي مختصر و كوتاه در معرفي اجمالي از انديشه رايج در دفتر فرهنگستان علوم اسلامي و تقاضاي راهنمايي از استاد مصباح است كه با دست نوشته شده و به دست ايشان داده شده است، در همان تاريخِ يادشده.
۸۴۲ دانلود
۴۲. راه‌خواهي از پرسمان دانشجويي مقابل شبهه آكادميپرسشي است درباره صحّت نظريات دفتر فرهنگستان علوم اسلامي كه در فرم مخصوص پرسمان ديني مربوط به معاونت فرهنگي مركز مديريت حوزه نگارش يافته و به نشاني آنان ارسال شده است.
۹۱۲ دانلود
۴۳. پيشنهادي متوهّمانه براي خلاصي از سلطه ارزنامه‌اي است دست‌نوشته كه به سبكي علمايي و دو ستونه و به رسم نوشته‌هاي قديمي نگارش يافته، به توهّم اين‌كه اين سبك نگارش، فرمي‌ست كه بيشتر با محتوا سنخيّت دارد. محتوي پيشنهادي براي محدود كردن بازار ارز در كشور و حذف فيزيكي آن از معاملات صرّافي‌ها و بانك‌ها. جايگزيني ارز با برات يا سندي كه حاكي از آن باشد و نه خود آن.
۹۱۳ دانلود
۴۴. هشدار آسيب‌هاي سياسي و اقتصادي اينترنتنامه‌اي خطي كه براي رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته شده و در آن دو آسيب سياسي و اقتصادي شبكه جهاني اينترنت تشريح شده است. يك نسخه از نامه نيز براي دفتر رهبري رونوشت گشته كه در طليعه آن مختصري توضيح نسبت به فحواي نامه قرار دارد.
۸۴۱ دانلود
۴۵. مسأله‌شناسي تكليف؛ راه شناخت وظيفه خودمسأله‌شناسي براي طراحي يك پژوهش است. ابتدا پرسش‌هاي اوليه به ترتيب فهرست شده و سپس با انتخاب يكي از پرسش‌ها، پرسش‌هاي تابعه آن ذكر مي‌گردند. اين مسير به همين ترتيب طي مي‌گردد تا به موضوع تحقيق منتهي شود.
۷۹۳ دانلود
۴۶. آسيب‌شناسي و تحليل هماهنگي در قواي سه‌گانه نظامحاوي ۹ سرفصل است: تعريف هماهنگي، تفكيك قوا و هماهنگي آن‌ها، عوامل تقويت هماهنگي، عوامل تضعيف هماهنگي، حوزه‌هاي درگير و مرتبط با هماهنگي، وجوه مختلف هماهنگي، آسيب‌شناسي، روش‌هاي اجراي هماهنگي و روش تحقيق.
۷۷۸ دانلود
۴۷. صورت نموداري مرامنامه حزب برادرانشامل شعار حزب: استقلال ايران در ظل لواي مذهب جعفري و دوازده بند مرامنامه حزب.
۲۰۵۷ دانلود
۴۸. اتوبيوگرافي آزمون دوره تربيت محققدو صفحه متن «زندگي‌نامه خودنوشت» است كه به امر استاد روش تحقيق نگارش يافت.
۷۸۶ دانلود
۴۹. دونگ‌يي؛ وجدان بشريّتدر شش پاراگراف، بسيار خلاصه و كوتاه، يادداشتي‌ست كه دليل استقبال بي‌حدّ و اندازه مردم از اين سريال كره‌اي را بيان مي‌نمايد و در نهايت يك نتيجه‌گيري اخلاقي از آن مي‌گيرد.
۱۵۹۵ دانلود
۵۰. فلوچارت توليد خورش قورمه‌سبزينمودار گردش كار كه از «تجميع منابع» آغاز مي‌شود و در طي سه عمليات موازي محصولي را توليد مي‌نمايد كه با «بررسي طعم» پايان مي‌يابد.
۱۶۸۰ دانلود
۵۱. صورت نموداري مرامنامه حزب جمهوري اسلاميعيناً مطابق جزوه منتشره حزب، شامل سه فصل: هدف، مرامنامه در ده بند و خط مشي در چهار بند.
۲۲۱۷ دانلود
۵۲. توصيف نقش زنان در سه كلام از حضرت امام رهبرگزيده‌هايي از كلام امام خميني(ره) است كه در سه محور: نجات كشور، انسان‌سازي و نقش برتر، ديدگاه ايشان نسبت به جايگاه زن در نظام اسلامي را بيان داشته است.
۱۲۶۳ دانلود
۵۳. فرمايشات امام خميني (ره) در موضوعات مرتبط با زنانجمع‌آوري اوليه از فرمايشات حضرت امام(ره) است كه در موضوعات توصيفگر «زنان» بيان داشته شده. چهارده مطلب از صحيفه نور برگزيده شده است.
۱۳۵۰ دانلود
۵۴. مصاحبه براي پروژه بررسي انسان‌شناختي سبك زندگي طلاب برنامه‌نويسنوشته‌هاي سياه، از سوي مصاحبه‌كننده ايميلي و متن‌هاي قرمز، پاسخِ داده شده به پرسش‌هاست.
۱۴۵۱ دانلود
۵۵. فهرست نموداري وزارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلاميعنوان هفده وزارتخانه كشور فهرست شده است.
۱۴۴۳ دانلود
۵۶. نتيجه مطالعه چهار مقاله ارائه شدهشانزده جمله از چهار مقاله فرد مذكور استخراج شده و در ذيل آنان نقد و نظري بيان گرديده است.
۱۵۱۸ دانلود
۵۷. خلاصه مطالب مطروحه در جلسه كارشناسيبه مانند صورت‌جلسه به شكلي تيتروار مطالب گفته شده از سوي كارشناسان حاضر در جلسه را تجميع نموده است.
۱۵۰۱ دانلود
۵۸. نامه‌اي طلبه‌وار براي اقوامنامه‌اي با سه پاراگراف كه براي پسردايي نوشته شده است.
۷۵۸ دانلود
۵۹. نامه‌اي تشكرآميز براي نيروي هوايي ارتشدر پس مطالعه كتاب «پاكباز عرصه عشق» نامه‌اي چنين براي ابراز تشكر نوشته شده.
۸۶۳ دانلود
۶۰. نموداري‌شده تمامي منوهاي دسترسي صفحه اصلي سايتتمامي منوها، پيوندها و عناصري كه در صفحه اصلي سايت مذكور ديده مي‌شد در اين نمودار فهرست شده است.
۱۳۰۱ دانلود
۶۱. دسته‌بندي انتقادات وارد شده به «منشور حقوق شهروندي»هفت نكته در ذيل عنوان «نادرستي جايگاه توليد منشور»، يازده سرفصل ذيل «نواقص كيفي در نگارش منشور»، يازده سرفصل ديگر نيز ذيل عنوان «نواقص در حقوق ذكر شده منشور» و در نهايت پنج سرفصل نيز ذيل «موانع اجرايي منشور» جمع شده است. سپس منابع نقد بر اساس نام ناقد در نموداري ذكر شده است.
۲۸۷۲ دانلود
۶۲. فهرست اوليه طرح مديريت ارتباطات مرجعيّت با اقشار جامعهفقط يك فهرست با چهار عنوان است: ضرورت‌هاي ارتباطي نهاد مرجعيّت، گستره ارتباطي نهاد مرجعيّت، بسترهاي فعلي ارتباط، سازوكارهاي امروزين ارتباط، شبكه يكپارچه ارتباطي مرجعيّت.
۸۳۴ دانلود
۶۳. ابعاد شرعي و فقهي ازدواج موقّت مشتمل بر چهار مقاله كوتاهچهار مقاله با اين عناوين: شرايط صحّت عقد متعه در فقه شيعه، متعه در اسلام؛ حكمي اضطراري يا اختياري، اصل در ازدواج؛ دائم يا موقّت؟!، ازدواج موقت؛ حكمي براي صدر اسلام؟!
۱۵۳۳ دانلود
۶۴. نامساوي زن - مادريادداشت مختصري در قالب هفت پاراگراف، توصيفگر شرايطي كه نظام سرمايه‌داري براي جامعه اسلامي ايران ايجاد نموده است. تغييري در سبك زندگي كه با تفكيك عنوان «مادر» از «زن» روي داده و مخاطراتي را متوجه فرهنگ ساخته است.
۱۴۲۶ دانلود
۶۵. يادداشتي در پاسخ به آن‌كه «روح» را با «كتاب» نفي كردبه صورت ستوني نگاشته شده است، مناسب ارسال از طريق ايميل. ادبيات آن هم اندكي - شايد هم بيشتر از اندكي - متفاوت با نگارش‌هاي مرسوم. عبارت‌ها عاميانه‌تر شايد به نظر برسند و البته بسيار صريح و رك. مستقيم رفته به سراغ حاقّ مطلب و معلوم نيست چقدر توانسته از عهده بيان برآيد.
۱۵۴۳ دانلود
۶۶. نمايندگان مرجعيّتشامل پنج سرفصل است؛ كاركردهاي نهاد مرجعيّت، عناصر فعّال در ايجاد ارتباط با مرجع، نواقص موجود در ارتباط با مرجع، راهكار جانمايي نمايندگان و آينده پيش رو براي ارتباط.
۳۳۲۴ دانلود
۶۷. طرح يك نشريه دخترانهمتن مختصري‌ست كه در هفت بند كوتاه نظم يافته؛ نگاه كلان به جاي نگاه خُرد، مخاطب‌شناسي و روابط بيروني، ساختار اداري نشريه و روابط دروني، رسانه؛ نه پژوهشگاه، عدم محدوديت در قالب‌ها، گروه مسأله‌شناسي و آخرين بند: سردبير.
۱۵۲۹ دانلود
۶۸. پاسخ به پرسش‌هاي اساسي تعريف مؤسسهدر پاسخ به هشت سؤال مطروحه، پنج پاسخ ارائه شده است. آن‌چه به رنگ قرمز ديده مي‌شود پاسخ‌هاي بنده به پرسش‌هاي دكتر است.
۶۹۳ دانلود
۶۹. پوشش نماد استدر ۹ پاراگراف، مشكلي كه پوشش زنان ما در نظام اسلامي دارد تحليل شده است، با شيوه‌‌اي روايي و استفاده از يك تعليق طولاني‌مدت كه در دو پاراگراف آخر باز مي‌شود.
۱۵۳۸ دانلود
۷۰. رهيده؛ يادداشت‌هاي پراكنده يك مُطلّقتعداد ۷۵ پست از وبلاگ «شايد سخن حق» را برگزيدم. مواردي كه در قالب روايت موردي و بررسي يك كيس اختلاف خانوادگي بوده است. اختلافي كه منجر به طلاق شده. اين پست‌هاي وبلاگي در فرمت يك كتاب صفحه‌بندي شده است.
۹۴۶ دانلود
۷۱. درآمدي بر حقوق شهرونديپس از ارائه يك صفحه توضيح خلاصه، نموداري ترسيم شده است كه يازده سرفصل ذيل را در باب حقوق شهروندي تجميع نموده است: شهروند، تعريف، گستره، در ايران، در قانون اساسي، سوابق، امام ره، نهج‌البلاغه، انسان از نظر اسلام، چالش‌ها، الگوها. منابع مورد استفاده نيز فهرست شده‌اند.
۲۴۵۳ دانلود
۷۲. شيعه‌پديامعرفي يك خطي: طرح توجيهي ويكي‌پدياي تخصّصي شيعه با توليدكنندگان محدود. شامل: تعريف دانشنامه آن‌لاين كاربرگسترده، اينترنت به مثابه بزرگترين ويكي، هزاران منبع اسلامي در معرض خطر، دو اشكال مهم ويكي‌ها؛ گم‌شدن، رهاشدن، ايده ويكي شيعه؛ ابزاري در خدمت پاسخ به شبهات.
۱۵۹۴ دانلود
۷۳. مركز اطلاعات شيعهشامل: پيشگفتار، ضرورت هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها، راهكارهاي هماهنگي فعاليت‌ها، عدم تخريب سازوكارهاي موجود، پيشنهاد تأسيس مركز اطلاعات شيعه، امنيت اطلاعات، اينترنت‌زدايي اطلاعات، ساختار اجمالي مركز اطلاعات شيعه و در نهايت: تأكيد بر آن‌چه محتاج تأكيد است.
۱۴۶۷ دانلود
۷۴. ايده‌سازي مديريت اطلاعات بر بستر اينترنتهفت ايده در خصوص استفاده اطلاعاتي از اينترنت است كه به صورت دست‌نويس ارائه شده، در زماني بسيار دور.
۷۸۰ دانلود
۷۵. تشريح نموداري قانون تقسيمات كشورييك نمودار ساده كه مبناي تقسيمات كشوري ايران را پله‌پله نمايش داده است. از استان تا دهستان.
۱۴۹۵ دانلود
۷۶. عناوين پيشنهادي براي درج در ميز كار نرم‌افزار بانك اطلاعاتداده‌هايي كه براي نمايش در داشبورد نرم‌افزار پينشهاد شده است در شش دسته: اطلاعات عمومي، مشخصات كاربر، فهرست‌ها، لينك‌ها، باكس پيشنهاد و آمارها.
۱۸۱۰ دانلود
۷۷. ارزيابي ديتابيس طراحي‌شده توسط برنامه‌‌نويسدياگرام جداول اطلاعاتي يك سامانه است كه تحليل سازوكار و روابط آن در اين نگاره ذكر شده است.
۱۴۴۲ دانلود
۷۸. بررسي و اعلام اشكالات نرم‌افزار به صورت نمودارييك نمودار مفصّل كه نتيجه دو مرحله از اشكال‌يابي يك نرم‌افزار را در خود جاي داده است. از نمادهايي فانتزي براي مشخص نمودن حل شدن يا نشدن اشكالات استفاده شده است.
۱۴۹۹ دانلود
۷۹. نتيجه جلسه نخست بررسي پورتال اردوييسرفصل‌هاي دسته‌بندي گزارش جلسه: شركت‌كنندگان، اَسناد بالادستي، اَسناد موجود، خواسته‌هاي مجمع، پيشنهادات كارفرما، نظرات كارشناسان.
۱۵۵۷ دانلود
۸۰. نتيجه جلسه دوم بررسي پورتال اردويياين گزارش شامل عناوين ذيل است: شركت‌كنندگان، دليل برگزاري، ضرورت استفاده از SDK، بسنده‌كردن به فرم‌ساز، گزينه‌هاي روي ميز، بيان تمثيلي دو نگره.
۱۴۴۱ دانلود
۸۱. ساماندهي وجوهاتمحتواي اين طرح در پنج سرفصل دسته‌بندي شده است: وجوه شرعي، مرجعيّت و سنّت‌ها، گذر از سنّت به مدرنيته، آسيب‌هاي تغيير نسنجيده رويّه‌ها، مناسب‌ترين كاربرد فن‌آوري، شبكه پيشرفته ارتباطي: مقلّد، واسطه، نماينده، مرجع.
۱۴۸۳ دانلود
۸۲. نمودار محورهاي سبك زندگي اسلامي - ايراني بانوانعناصر ۹ گانه‌اي كه در نمودار مشاهده مي‌كنيد از اين قرارند: رشد، كار، ازدواج، ورزش، مادري، مشاهير، خشونت، ايثارگري، بين‌الملل.
۱۲۳۲ دانلود
۸۳. أخبار في حقوق الرجالنوشته مختصري شامل ۵۱ حديث، همراه با ترجمه و ارزيابي سندي نقل شده از نرم‌افزار نورالدرايه.
۱۵۲۵ دانلود
۸۴. نمودار تحليل وضعيت آزار زنان در فضاي مجازينوع آزار، آغازكننده ارتباط، زمان آزار، شيوه تحميل، وضعيت ارتباط، وضعيت مهاجم، وضعيت قرباني. اين‌ها هفت سرفصلي هستند كه در موضوع‌شناسي مزبور مورد دقت قرار گرفته‌اند.
۱۳۲۱ دانلود
۸۵. زنان شوهربسندهيادداشتي مختصر و اپيزوديك، در سه نما ترسيم شده است. بيانگر سه نحوه از عدم اقناع زنان در جامعه ما، عدم كفايت و بسندگي به شوهر.
۱۵۱۷ دانلود
۸۶. صبوريِ مثال‌زدني مادرانيادداشت مختصري در هشت پاراگراف كه به مناسبت روز زن توليد شده است.
۱۶۹۰ دانلود
۸۷. زنان موفق كشور مااز به هم پيوستن ده پاراگراف، يك يادداشت پديد آمده است كه موضوعي جنجال‌برانگيز دارد؛ هم نقد مدرنيته و هم نقد سنّت، امري كه كمتر شايد در نوشته‌اي واحد مورد توجه قرار گرفته باشد.
۱۷۲۲ دانلود
۸۸. زنان ما را چه مي‌شود؟!در قالب هشت پاراگراف، وضعيت امروز زنان در خروج از خانه و ورود به بازار كار، با غزوه احد مقايسه شده است. وجه شبه، بي‌پشتوانه شدن مردان جامعه در جهاد است.
۱۴۷۲ دانلود
۸۹. چگونه يك فروشگاه اينترنتي داشته باشيم؟به صورت خلاصه، فرآيندهاي اصلي فعاليت يك فروشگاه، خدماتي كه اينترنت به فروشگاه مي‌نمايد، آسيب‌ها و مشكلات آن و راهكارهاي خلاصي از آسيب‌ها را بيان نموده است. در نهايت نيز ۱۹ اصل مهم در راه‌اندازي فروشگاه اينترنتي فهرست شده است.
۱۵۲۸ دانلود
۹۰. گزيده سخنراني امام موسي صدر در قمبخش منتخبي از سخنراني امام موسي صدر است در شهر قم. سال ۱۳۴۴ هـ ش كه ايشان از سفر لبنان به قم بازگشتند، در حوزه علميه قم و در ميان جمعي از فضلا و علماي حوزه مطالب مهمي را بيان فرمودند.
۱۴۹۲ دانلود
۹۱. بر فلسفه چه گذشته است؟بسيار خلاصه، ساده و روان سير تطوّر، تحوّل و تغيير در فلسفه را بيان مي‌نمايد. از پيدايش آكادميك آن در يونان باستان، تا ورود به اسلام و ابزار شدن براي علم كلام، مخالفين و موافقينش، تا پيدايش فلسفه غرب.
۱۴۶۷ دانلود
۹۲. پرسش‌ها و پاسخ‌هايي در تبيين نسبت عقل و دينسه پرسش است كه در تضاد معرفت عقلي با معرفت ديني بيان شده است و در پاسخ، تلاش شده شبهات مطرح شده برطرف گردد.
۱۴۵۶ دانلود
۹۳. چند كلمه درباره ازدواج دائميادداشتي دوستانه و اندكي پندآميز به جواني كه دختري نامزد كرده، عقد موقّت و اكنون خانواده‌ها به مشكل خورده، دختر طرف پدر خود مي‌گيرد و پسر طرف دختر را و خانواده‌اش با او مخالف، او اصرار مي‌ورزد تا خود را به تهلكه اندازد و من فضا را بر وي روشن مي‌سازم.
۱۵۷۵ دانلود
۹۴. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - صفحه نخستيك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحه نخست سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر بوده است.
۱۳۴۸ دانلود
۹۵. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - نمايش بانك‌ها و رده‌هايك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۴۱۸ دانلود
۹۶. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - ويرايش بانك‌ها و رده‌هايك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۲۶۸ دانلود
۹۷. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - نمايش ركورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۳۸۶ دانلود
۹۸. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - ويرايش ركورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۴۵۹ دانلود
۹۹. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - داشبورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۴۳۴ دانلود
۱۰۰. طبقه‌بندي موضوعات آرشيو اَسنادتعداد ۱۲۱ عدد موضوع در قالب شش سرشاخه اصلي: جمهوري اسلامي ايران، بين‌الملل، گروه‌هاي سياسي، مذهبي و اجتماعي، حوزه و روحانيت، رسانه و هنر، مسائل اجتماعي، طبقه‌بندي شده‌اند.
۲۷۱۱ دانلود
۱۰۱. يك نمونه از طراحي برنامه غذايينموداري از نوع Fishbone‌ است؛ استخوان‌بندي ماهي. براي هر كدام از روزهاي هفته يك سرشاخه دارد كه صبحانه، نهار، شام در هر يك تكرار شده است. غذاهاي پيشنهادي براي هر روز، در وعده مربوطه ثبت گرديده.
۱۶۰۹ دانلود
۱۰۲. محورهاي نقدها نسبت به حضور روحانيت در سينمامشتمل بر دو فهرست اجمالي و تفصيلي از عناويني‌ست كه در دو بخش: آسيب‌ها و چالش‌ها، پيشنهادات و راهكارها نظم يافته‌اند.
۱۳۸۷ دانلود
۱۰۳. ارتقاء ديني و فرهنگي رسانه ملّيحاوي شش سرفصل اصلي مي‌باشد: چشم‌انداز رسانه ملّي بر اساس ارزش‌هاي نظام اسلامي، اهداف مقطعي مبتني بر چشم‌انداز، راهبردهاي دستيابي به اهداف، چارچوب عملكردي تبعيّت از ارزش‌ها، راهكارهاي پيشنهادي بر اساس راهبردها و در چارچوب تعريف‌شده، پيش‌بيني نهادهاي مورد نياز براي تحقق راهكارها.
۲۷۷۲ دانلود
۱۰۴. پرسش و پاسخي در اصالت ربط و نسبيّت خاصّمجموعه پرسش‌هايي كه از طريق بخش نظرات وبلاگ (كامنت) پاسخ داده شده است.
۱۴۴۱ دانلود
۱۰۵. بررسي تفاهم‌نامه همكاري حوزه و صداوسيماده پيشنهاد در قالب يك سند مختصر، به صورت اجمالي طرح شده است. پيشنهادات براي اعمال تغييراتي در تفاهم‌نامه است.
۱۳۴۹ دانلود
۱۰۶. نقد پيشنهاد استفاده از شيرپوينتابتدا نظر كارشناس مربوطه كه استفاده از شيرپوينت را توصيه كرده است آمده، سپس نقدي كه بر نظر وي نوشته شده.
۱۴۹۶ دانلود
۱۰۷. بررسي منابع نظام موضوعات حوزه و روحانيتده سند متفاوت بررسي شده و تمامي آسيب‌هايي كه براي وضعيت فعلي حوزه و روحانيت در آن‌ها ذكر شده است استخراج گرديده، همچنين تمامي راهكارهايي كه براي حل اين مشكلات و آسيب‌ها بيان گرديده است. هدف جمع‌آوري «موضوعات» براي دستيابي به يك نظام موضوعات است و نه جمع‌آوري آسيب و راهكار. لذا همه ادغام شده و تقريباً فهرستي از موضوعات پديد آورده است.
۲۷۵۰ دانلود
۱۰۸. ترسيم فضاي مفهومي نظام موضوعات حوزه و روحانيتموضوعات مرتبط با حوزه و روحانيت در چهار سرشاخه اصلي: درون حوزه، محيط حوزه، تأثيرات حوزه بر محيط، تأثّرات حوزه از محيط، دسته‌بندي شده است.
۲۷۵۹ دانلود
۱۰۹. نظام موضوعات حوزه و روحانيتمشتمل بر گزارش دو مرحله از يك عمليات واحد است، براي دستيابي به نظام موضوعات حوزه و روحانيت؛ استخراج موضوعات از منابع و طراحي دسته‌هاي اصلي طبقه‌بندي موضوعات.
۱۳۱۸ دانلود
۱۱۰. توضيح اثبات جهان خارج از ديدگاه حائريشرح و توضيح در ميان متن جاي گرفته است و با رنگ قرمز متمايز گشته. متن اصلي از نوشته‌هاي مهدي حائري‌ست.
۱۵۱۸ دانلود
۱۱۱. طبقه‌بندي آسيب‌هاي حوزه و روحانيت به شيوه مسأله‌محورتعداد ۲۳ عدد سرفصل است كه تحت عنوان آسيب گرد آمده‌اند. البته سه مورد آخر شايد نتوانند عنوان آسيب به خود بگيرند، ولي شامل بر زيرشاخه‌هايي هستند كه از بُعد آسيب جمع‌آوري شده‌اند.
۷۳۵ دانلود
۱۱۲. طبقه‌بندي آسيب‌هاي حوزه و روحانيت به شيوه موضوع‌محورتعداد ۹ موضوع در نظر گرفته شده است تا تمامي آسيب‌ها را در خود جاي دهد؛ استراتژي و راهبرد، مديريت و تشكيلات، آموزش، پژوهش، تبليغ، تهذيب و تربيت و اخلاق، روابط بين‌الملل، دين و فرهنگ و خدمات رفاهي.
۷۲۲ دانلود
۱۱۳. طبقه‌بندي آسيب‌هاي حوزه و روحانيت به شيوه جزءمحوراگر نهادها و سازمان‌هاي تشكيل‌دهنده ساختار حوزه را در نظر بگيريم، همين‌هايي هستند كه در اين نمودار ذكر شده‌اند. آسيب‌هاي متوجه حوزه و روحانيت را اين‌بار تلاش كرده‌ام در اين ساختار طبقه‌بندي كنم.
۷۳۰ دانلود
۱۱۴. فهرست فرمايشات رهبري در تبيين آسيب‌هاي حوزهتمامي آسيب‌هايي كه از فرمايشات رهبري براي حوزه استخراج كرده بودم را ذيل هشت مسأله‌اي درج كردم كه در قالب هشت موضوع در اختيار قرار گرفته بود: سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، تحوّل و مديريت آن در حوزه، علم در حوزه، اخلاق و تهذيب در حوزه، تعامل حوزه و نظام، نقش حوزه در ارتقاء فرهنگ جامعه و مردم، نقش حوزه در تحوّل علوم انساني، ارتباط حوزه با جهان اسلام.
۲۱۲۹ دانلود
۱۱۵. طراحي كمد مدرسه و ميز نوشتاري كودكاننماي روبه‌رو و از پهلوي يك كمد است، همراه با ميز تحرير، در اندازه ۶۰ در ۲۵ و با قد ۹۰ سانتي‌متر.
۷۵۴ دانلود
۱۱۶. تدوين هندسه انقلابهندسه چيست؟ ضرورت دستيابي به هندسه انقلاب، منبع شناخت هندسه انقلاب، شيوه دستيابي به هندسه انقلاب، نيروي انساني، زمان و هزينه. اين‌ها عناوين اصلي نوشته را تشكيل مي‌دهند.
۳۳۲۹ دانلود
۱۱۷. طرح پيشنهادي راهبرد جامع تنظيم مناسبات روحانيتپس از تعريف اصطلاحات، ضرورت طرح و هدف از آن بيان شده است. سپس به گستره طرح اشاره شده و پيش‌فرض‌ها در قالب ۲۱ عنوان بيان گرديده‌اند. روش پيشنهادي در عناوين: سندهاي روشنگر، ترسيم چراغ‌هاي راهنما، رحمت و شدّت، ستاد هماهنگي توصيف شده است. در پايان طرح، بخشي با عنوان مسير پيش رو، كارهاي ضروري و گام‌هاي بعدي را نشان مي‌دهد.
۱۳۷۱ دانلود
۱۱۸. پاسخ به پرسش‌هايي درباره شبهه مغز درون خمرهدر قالب هفت ايميلي كه ارسال شده، پرسش‌هايي پاسخ داده شده است كه از شبهه مغز درون خمره (Brain in a vat) ناشي گشته. گفته مي‌شود نخستين بار اين شبهه را فيلسوف و رياضيداني يهودي به نام «هيلاري وايتهال پاتنم» طرح كرده است.
۱۵۴۹ دانلود
۱۱۹. ترسيم فضاي عملياتي بنياد تبشيرعناوين اصلي مطلب چنين است: شكاف عرضه و تقاضا، سازوكارهاي موجود، مزيّت‌هاي رقابتي، موضوع و هدف عمليات، سازمان عملگر، فن‌آوري‌هاي مورد نياز، گروه‌هاي خريدار خدمت، زنجيره تأمين، گردش مالي، فرآيند تأسيس.
۱۳۷۱ دانلود
۱۲۰. مؤلفه‌هاي جذّابيّت در برنامه‌هاي گفتگومحور تلويزيونياين نمودار در هشت سرشاخه طبقه‌بندي شده است: مباني فلسفي، جذابيت در رسانه، مخاطب رسانه، قالب‌هاي برنامه‌هاي تلويزيوني، مميّزي‌هاي اسلام، رسانه اسلامي، تاريخچه برنامه‌هاي گفتگومحور، مؤلفه‌هاي جذابيت برنامه‌هاي گفتگومحور.
۲۹۳۲ دانلود
۱۲۱. نمودار توالي رويدادهاي دنياي اسلام بر مبناي تاريخ شمسياز سال وفات نبي مكرّم اسلام (ص) آغاز مي‌شود و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پايان مي‌يابد. همه تاريخ‌ها به هجري شمسي بازگردانده شده و مشتمل بر مهم‌ترين حوادثي بوده كه در وضعيت امروز ما سهم دارند.
۱۹۲۵ دانلود
۱۲۲. گزارش جلسه توسعه سايتبا ذكر اسامي اعضاي جلسه آغاز مي‌شود و پس از بيان موضوع جلسه، مطالب مطروحه در جلسه به صورت تيتروار فهرست مي‌گردد. در بخش انتهايي نيز نتايج نهايي جلسه پشت سر هم قرار گرفته‌اند.
۱۴۰۵ دانلود
۱۲۳. نمودار محتوايي سايت انديشكده بروكينگزچارچوب عناوين و ساختار چينش اطلاعات در سايت انديشكده مزبور فهرست شده و به صورت نمودار تدوين شده است، شامل سه منو براي لينك‌دهي به محتواي سايت،‌ مطالب صفحه اصلي و پيوندها و اطلاعات موجود در انتهاي صفحه.
۱۳۸۱ دانلود
۱۲۴. نمودار سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورشابتدا «دستور» توليد سند ذكر شده، شامل فرمايشات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبري و مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. سپس عين همان دسته‌بندي كه در متن سند ذكر شده به عنوان سرشاخه‌هاي نمودار استفاده گشته است؛ مقدمه، كلّيّات، بيانيه ارزش‌ها، بيانيه مأموريت، چشم‌انداز، هدف‌هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف‌هاي عملياتي و راهكارها، چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين.
۳۸۰۹ دانلود
۱۲۵. خانواده خواستنيشش پاراگراف مطلب است. كوتاه و خلاصه نوشته شده. يادداشتي براي يك نشريه خانوادگي.
۱۴۲۳ دانلود
۱۲۶. طرح بررسي الگوي مصرف خانواده طلاباين طرح در پنج فصل نگارش يافته است: شناسنامه طرح، توجيه طرح، چكيده طرح، معرفي طرح، نظر كارشناس. هدف از آن افزايش مصرف كالاهاي توليد داخل و ايراني حسب نياز مخاطب خاصّ است.
۱۱۸۸ دانلود
۱۲۷. نظريات جديد در علم كلام فقاهيسي نظريه جديد است. ايده‌هايي كه توسط حجةالاسلام اكبرنژاد مؤسس مؤسسه فقاهت و تمدن‌سازي اسلامي طرح گرديده، در كتاب كلام فقاهي. هنگام مطالعه كتاب اين نظريات نوظهور را استخراج كرده، همراه با تعريف در اين نمودار جاي دادم.
۱۹۹۵ دانلود
۱۲۸. سرفصل‌هاي اصلي كتاب كلام فقاهيمحتواي كتاب در چهار فصل اصلي نظم يافته؛ خدا، انسان، دنيا، مربّي. منظور از مربّي، معصومين (ع) هستند. در ذيل هر كدام از اين عناوين اصلي ويژگي‌هاي آن ذكر شده است. ويژگي‌هايي كه ارتباط با هدايت انسان و به همين واسطه، با «تفقه» دارد.
۱۳۵۱ دانلود
۱۲۹. نمودار سند ملّي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايراندر ۹ عنوان و سرفصل اصلي دسته‌بندي شده است: نمادهايي كه در ابتداي سند ثبت شده و بيانگر مؤسّسات دولتي و غيردولتي، ايراني و خارجي مرتبط با سند است، پيشگفتار، مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي و جمعيّت‌شناختي ايران، معرفي ساختار آموزشي ايران، ساختار و راهبردهاي كلان ملي برنامه آموزش ۲۰۳۰ در جمهوري اسلامي ايران، اهداف آموزش ۲۰۳۰، عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش ۲۰۳۰، نظام نظارت و ارزيابي برنامه آموزش ۲۰۳۰ و پيوست.
۱۵۳۵ دانلود
۱۳۰. نمودار گردش مالي در اقتصاد كلانمشتمل بر شش نمودار است. دو تاي اول به زبان انگليسي‌ست و باقي ترجمه‌شده‌هايي از آن دو به شكل‌هاي مختلف. عنوان نمودار Circulation in Macroeconomics در زبان اصلي بوده است.
۱۷۸۰ دانلود
۱۳۱. آموزش جنسي كودكانههر بند شامل يك پاراگراف كوتاه است. عناوين بندها چنين‌اند: ضرورت تعجيل، آرامي بيان، قرابت گوينده، گفتگوي دو نفره، بهانه‌داري، آستانه خطر، گستره آموزش، سرفصل‌هاي آموزش، جامعه‌پذيري جنسي، نامگذاري شرمگاهي، تغيير نام، تفاوت‌هاي جنسيتي، خطرات فردي، خطرات اجتماعي، الگوي گفتاري و رفتاري، نهي از آموزش، گستردگي موضوعات جنسي، وعده دادن، فرصت‌طلبي.
۱۱۷۲ دانلود
۱۳۲. نمودار تحليلي حديث لوححديث لوح توسط جابر بن عبدالله انصاري روايت شده است. او اين حديث را از روي لوحي يادداشت‌برداري كرده كه نزد حضرت زهرا (س) بوده. اين حديث به صورت بندبند در يك نمودار ارائه شده.
۱۶۳۶ دانلود
۱۳۳. نمودار دستور رهبري به رئيس قوه قضائيهمتن دستوري كه حضرت آقا فرموده‌اند براي آقاي رئيسي در ۹ سرفصل دسته‌بندي شده است. سرفصل‌ها اين‌ها هستند: ضرورت تحوّل، تعيين زمان براي تحوّل، مردمي و انقلابي و ضد فساد بودن، عدم ترديد و درنگ در ريشه‌كني فساد از درون قوّه، گسترش عدل و احياي حقوق و نظارت بر اعمال قانون، عدم ملاحظه اين و آن، استفاده از جوانان، عزّت و شرافت قاضي، همكاري با قواي مجريه و مقننه.
۱۶۱۴ دانلود
۱۳۴. نمودار منشور نهضت به سوي بهارمتن با يك خطبه آغاز مي‌شود. سپس مقدمه ذكر شده و به اصول، آرمان‌ها و اهداف مي‌پردازد؛ دوازده مورد. در نهايت نيز يك خاتمه دارد. اين دسته‌بندي‌شده تمام مانيفستي‌ست كه با عنوان منشور، توسط آقايان احمدي‌نژاد و مشايي و بقايي ارائه شده است.
۱۶۹۳ دانلود
۱۳۵. جزوه درس لمعه - كتاب اجارههي العقد علي تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. اين تعريف اجاره است كه بيع و صلح و وصيت را خارج مي‌كند. درس با اين عبارت آغاز شده است. حق شفعه، سبق و رمايه، فسخ، جعاله و مقداري از بحث نكاح هم در انتهاي همين جزوه آمده است.
۶۸۱ دانلود
۱۳۶. جزوه درس الموجزنخستين بحث در اين جزوه مربوط به «نهي مولوي تنزيهي» است. ادامه بحث الموجز از جزوه‌اي ديگر. آخرين بحث نيز «علم اجمالي» كه با اشاره به تخيير استمراري يا ابتدايي پايان مي‌يابد؛ مجراي تخيير جايي‌ست كه موافقت قطعيّه ممكن نباشد.
۳۶۲ دانلود
۱۳۷. جزوه درس انديشه سياسي اسلامبا تعريف ماكس وبر از سياست آغاز شده است: كوششي براي شركت در قدرت يا نفوذ در تخصيص قدرت در ميان دولت‌ها يا گروه‌هاي يك دولت. تعاريف فارابي و غزالي و علاّمه جعفري و امام خميني (ره) هم ذكر شده است. آخرين بحث جزوه اختصاص به ولايت فقيه دارد و به مطلقه بودن آن مي‌پردازد.
۲۵۹ دانلود
۱۳۸. جزوه درس بداية المعارف الإلهيةبا چهار مقدمه آغاز مي‌شود: عقيده ما در شناخت، عقيده ما در تقليد فروعات، عقيده ما در اجتهاد و عقيده ما در مجتهد. از اين‌جاست كه هشت بحث الاهيات به طور مبسوط يك علم را شكل مي‌دهد؛ علم كلام.
۱۰۲۶ دانلود
۱۳۹. جزوه درس تجويداگر هوا را در وسط حلق حبس نماييم «ع»‌ مي‌شود. اما اگر حبس ننماييم و فقط عبور دهيم «ح» مي‌شود. اين‌ها قواعد تجويد است كه يكي از درس‌هاي سال‌هاي نخست طلبگي‌ست. اين نيز جزوه همين درس.
۳۶۵ دانلود
۱۴۰. جزوه درس جواهر در علم بيانتعريف لغوي و اصطلاحي «بيان» نخستين مطلب جزوه است و پس از پايان قواعد و اصول آن، تعريف علم «بديع» و صناعات لفظي و معنوي آن ذكر شده است.
۲۷۱ دانلود
۱۴۱. جزوه درس جواهر در علم معانيعلم معاني با تعريف «فصاحة» و «بلاغة» آغاز مي‌شود. آخرين بحث جزوه نيز «تغليب» است.
۲۹۷ دانلود
۱۴۲. جزوه درس خارج اصول فقهمباحث درس خارج اصول فقه آيه‌الله مدرّسي است كه از ابتداي مهر ۱۳۸۹ آغاز شده و تا خرداد ۱۳۹۰ ادامه يافته است. به صورت فهرست‌وار و شماره‌بندي يادداشت شده است.
۵۰۷ دانلود
۱۴۳. جزوه درس خارج فقه - كتاب ولايتجزوه درس خارج فقه مرحوم آيه‌الله مؤمن قمي است كه بحث ولايت فقيه را از مهر سال ۱۳۸۹ آغاز كردند. اين جزوه مربوط به درس يك‌سال كامل تحصيلي است و تا خرداد ۱۳۹۰ ادامه يافته.
۲۶۴ دانلود
۱۴۴. جزوه آموزشي روش‌هامكان مطالعه، انگيزه مطالعه، پرسش مطالعه، عناويني‌ست كه روش مطالعه با آن آغاز مي‌شود. نمودار تمركز در مطالعه، نمودار تندخواني، نمودار روش برنامه‌ريزي، نمودار نيازهاي مطالعه. مجموعه اين نمودارها بحثي را شكل مي‌دهد با عنوان «روش‌ها».
۲۶۴ دانلود
۱۴۵. جزوه درس صرفبا بحث «معتل، مضاعف، مهموز» آغاز مي‌شود و انواع آن‌ها و تبديل‌هايي كه در آن‌ها صورت مي‌گيرد. آخرين بحثي كه در اين جزوه آمده است قواعد اختصاصي باب «تفعّل» است، در اعلال.
۲۸۳ دانلود
۱۴۶. جزوه درس شرح ابن عقيلاين جزوه با بحث ضمير آغاز مي‌شود: «قاعده در ضمير، اتصال است» و با بحث «مفعولٌ‌به» پايان مي‌يابد: «اگر مفعولٌ‌به در كلام باشد جايز نيست ظرف و مصدر و حرف جرّ نائب فاعل قرار گيرند».
۲۲۴۱ دانلود
۱۴۷. جزوه درس مغني الأديبجزوه درس مغني الأديب است كه در هنگام تدريس استاد نگارش يافته. بحث از مفردات و احكام آن‌ها آغاز مي‌شود و تا علامات فعل لازم و متعدّي كردن آن پيش مي‌رود.
۳۵۳۰ دانلود
۱۴۸. جزوه درس روش تحقيقبا انواع نوشتن آغاز مي‌شود؛ پاورقي، پي‌نوشت، مختلط، متني. انواع زيرنويس، همبستگي، رگرسيون، گردآوري اطلاعات، شيوه خواندن متن، ابزارهاي يافتن منابع و در نهايت: وظيفه انديشمند. جزوه‌اي‌ست مربوط به دوره روش تحقيق.
۳۵۵ دانلود
۱۴۹. جزوه درس لمعه - كتاب متاجرجزوه درس شرح لمعه كتاب متاجر است كه با تعريف «مَتجَر» و موضوع تجارت آغاز مي‌شود؛ حرام، مكروه و مباح. به صورت شماره‌بندي شده ۳۴ نوع تجارت حرام را فهرست كرده است. آخرين بحث شركت‌هاي غيرمعتبر است؛ شركت اعمال، مفاوضه و وجوه.
۱۸۹۸ دانلود
۱۵۰. جزوه درس لمعه - كتب صوم و اعتكاف و حجكفّ عن الأكل و الشرب مطلقاً، اين تعريف صوم است، روزه. جزوه با اين عنوان آغاز شده است. سپس وارد بحث اعتكاف مي‌شود و در نهايت حج. يجب الحجّ علي المستطيع علي الفور مرّة بأصل الشرع و قديجب بالنذر و شبهه.
۷۲۱ دانلود
۱۵۱. جزوه درس لمعه - كتاب طهارت و صلاة و زكاتنخستين مطلب در اين جزوه احكام اموات است؛ احتضار، تلقين، شدّ، عصابة، صدغنه، تقلّص، لقيط، مسبي، غسل، صبّ. سپس بحث زكات و خمس است كه با مصارف خمس پايان مي‌يابد: سهم امام، يتيم‌هاي هاشمي، مساكين هاشمي، ابناء‌السبيل هاشمي.
۲۰۴۸ دانلود
۱۵۲. جزوه درس آشنايي با فقهانواع واجب و مفهوم اجتهاد، منابع فقه و مقدمات اجتهاد، بحث‌ها با اين عناوين آغاز مي‌شود. انتهاي بحث نيز طهارت و نجاست است.
۳۵۷ دانلود
۱۵۳. جزوه درس آشنايي با فلسفه غربمسأله شناخت در تفكر غربي موضوع بحث قرار گرفته و آراء فلاسفه بزرگ غرب مطرح شده است. اين جزوه خلاصه درس‌هاي فشرده فلسفه غرب است.
۴۳۸ دانلود
۱۵۴. جزوه درس هداية في النحومبتدا، خبر، انواع اضافه: لاميّه، ظرفيّه، بيانيّه، متعلَّق جارّ و مجرور، رئوس ثمانيه علم نحو، بحث با اين موارد آغاز مي‌شود. پايان جزوه نيز «امّا» و انواع «تنوين»‌ است.
۹۸۹ دانلود
۱۵۵. جزوه ثبت نكات خاصّ كتاب‌هافيش‌هاي كوتاهي از كتاب‌هايي كه مطالعه شده.
۲۶۵ دانلود
۱۵۶. جزوه درس المنطق - صناعات خمسبا قياس بحسب ماده آن آغاز مي‌شود؛ برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه. بحثي كه با عنوان صناعات خمس معروف شده است. آخرين بحث نيز اجزاء عرضي مغالطه است؛ ناسزا، باطل، خشم، مغلق، حاشيه، هيجان، عقايد.
۴۱۸ دانلود
۱۵۷. جزوه درس المنطقمجموعه يادداشت‌هاي هنگام تحصيل درس منطق است كه از بهمن ۱۳۷۷ آغاز مي‌شود و تا ارديبهشت ۱۳۷۸ تداوم مي‌يابد. ابتداي بحث ماهيت و معقولات ثانيه فلسفي و منطقي‌ست و انتهاي بحث تصوّر و تصديق. در ادامه دفتر، بحث ديگري از منطق خلاصه‌نويسي شده كه مشتمل بر صناعات خمس است. بخش بعدي به اشكال اربعه قضايا و صورت‌هاي قياس مي‌پردازد، قضاياي حمليه و شرطيه.
۳۶۱ دانلود
۱۵۸. حاشيه بر كتاب آموزش فلسفهخلاصه مطالب اصلي كتاب در قالب عباراتي كوتاه در حاشيه متن و كناره‌هاي صفحه نوشته شده است، به عنوان كمكي براي فهم سريع‌تر آن‌چه در متن طرح شده است.
۳۹۵ دانلود
۱۵۹. حاشيه بر كتاب الأسس المنطقية للإستقراءدراسة جديدة للإستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية و للإيمان بالله تعالي. اين تعريفي‌ست كه شهيد صدر (ره) براي كتاب خود ارائه كرده، در نخستين صفحه از آن. هر آن‌چه هنگام مباحثه اين كتاب فهميده‌ام به صورت حاشيه نوشته‌ام، به زبان فارسي.
۲۳۳ دانلود
۱۶۰. حاشيه بر كتاب مباحث الأصول - قسم اول - جزء اولسلسله مباحث درس خارج اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر (ره) است كه به قلم آيةالله حائري تقرير شده. از تعريف علم اصول تا بحث مشتق. در حاشيه اين كتاب نكاتي كه موقع مباحثه لازم بود يا به نظر رسيده ثبت شده است.
۲۸۳ دانلود
۱۶۱. حاشيه بر كتاب مباحث الأصول - قسم دوم - جزء اولمباحث اين كتاب از حجيّت قطع آغاز مي‌شود و آخرين بحثي كه حاشيه بر آن نقش بسته حسن و قبح عقلي. خلاصه‌اي از آن‌چه آيةالله حائري به زبان عربي از شهيد صدر (ره) نقل كرده‌اند به صورت فارسي در كناره‌هاي كتاب يادداشت شده است.
۳۱۹ دانلود
۱۶۲. حاشيه بر كتاب مباحث الأصول - قسم اول - جزء دومتقريرات خارج اصول شهيد صدر (ره‌) است كه توسط استاد معظّم سيدكاظم حائري قلمي شده. اين كتاب بالكل به بحث اوامر اختصاص دارد. خلاصه مباحث به زبان فارسي در حاشيه كتاب ثبت شده.
۲۶۰ دانلود
۱۶۳. تقويم نماز - جداول ثبت واجبات نوجوانجدولي كه حاوي اين ستون‌هاست: روز، تاريخ، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز شب، دعا و مناجات، روزه و حيض. اين ستون‌ها جهت اختصار به ترتيب با حروفي مشخص شده‌اند: ص، ظ، ع، م، ش، ن، د، پ. هدف اين است كه شخص بتواند عبادات شرعي خود را در اين تقويم ثبت نمايد.
۵۶۶ دانلود
۱۶۴. فرم سرويس دوره‌اي خودرو 405اين فرم مشتمل بر تمامي ستون‌هايي‌ست كه در سرويس و نگهداري خودرو بايد مورد توجه قرار گيرد، مانند: تعويض روغن موتور، فيلتر روغن و هوا و اتاق و بنزين، تعويض آب رادياتور، روغن هيدروليك، گيربكس، دياگ، تسمه تايم و دينام و برو تا آخر! در رديف‌ها هم براي هر ۵۰۰۰ كيلومتر يك رديف مستقل قرار داده شده است. وجود ستاره در هر خانه از جدول نشان از ضرورت تعويض در آن زمان است.
۷۲۷ دانلود
۱۶۵. پاسخ به سؤال «آيا واقعاً خدا هست؟»سؤال اصلي اين است: در روايت آمده كه كار شما نيست خدا را بشناسيد، بلكه بر خداست كه خود را به شما بشناساند. آيا اين تناقض نيست؟ پاسخ به اين پرسش به سؤالات بعدي منجر مي‌شود و بحث ادامه پيدا مي‌كند. مجموعه‌اي از مباحث اعتقادي كه با زباني ساده بيان شده است.
۲۸۶ دانلود
۱۶۶. پاسخ به سؤالاتي درباره بانكداري و حرمت آنپرسش و پاسخي‌ست در موضوع «رباي بانك‌ها» و شرح مي‌دهد چگونه در زندگي ما تأثير مي‌گذارد، با ذكر ريشه‌هاي فلسفي آن و اين‌كه چگونه است نمي‌شود بر آن چيره شد.
۲۶۰ دانلود
۱۶۷. اسامي فقهاي شيعه بر اساس قرن حياتنمودار با سرشاخه‌هايي تنظيم شده كه از قرن دوم آغاز و به قرن پانزدهم ختم مي‌شود. در هر سرشاخه اسامي فقهاي بزرگ و سرشناسي آمده كه در همان قرن مي‌زيسته‌اند.
۷۱۲ دانلود
۱۶۸. اسامي كتب فقهي شيعه بر اساس قرن نگارشاز قرن دوم هجري تا قرن پانزدهم، معاصر يعني، كتب اصلي و معروف و مشهور فقهاي شيعه فهرست شده‌اند، در قالب يك نمودار.
۵۴۰ دانلود
۱۶۹. اسامي مراجع تقليد شيعه بر اساس قرن حياتمراجع شيعه را به دو گروه «ايران» و «عراق» تقسيم كردم كه در جايي به «لبنان»‌ هم مي‌رسد. دوره‌هاي مرجعيّت نيز در ۹ قسمت گرد آمده است: قبل از صاحب جواهر، تا شيخ انصاري، تا ميرزاي شيرازي، تا صاحب عروه، تا اصفهاني، تا بروجردي، تا اراكي، بعد از اراكي و آخرين دسته نيز مراجع تقليد زنده است.
۴۹۴ دانلود
۱۷۰. اسامي متكلمان شيعه بر اساس قرن حياتاز قرن دوم هجري تا قرن پانزدهم، معاصر يعني، متكلّمان معروف و مشهور شيعه فهرست شده‌اند، در قالب يك نمودار. منبع آن ويكي‌شيعه است.
۴۸۳ دانلود
۱۷۱. اسامي مفسران شيعه بر اساس قرن حياتاز قرن نخست هجري قمري تا امروز، قرن پانزدهم، فهرست اسامي مفسّرين برجسته شيعه ذكر شده است، به صورت طبقه‌بندي.
۴۸۰ دانلود
۱۷۲. هويّتِ بورسپرسشي درباره «بورس» و حكم شرعي آن مطرح شده است و در پاسخ، به صورت بنيادين از اساس به مفهوم بورس و ماهيت آن اشاره شده. بورس ساختار پيچيده‌اي دارد كه تا درك نشود نمي‌شود احكام آن را به درستي تشخيص داد.
۴۷۴ دانلود
۱۷۳. عشق و فقهمطلب با پرسشي آغاز شده است درباره رابطه فقه و عرفان و عشق. پرسشگر با توجه به محور بودن عشق در عرفان، پارادوكسي را ميان فقه و عرفان مشاهده كرده و از آن مي‌پرسد.
۵۰۹ دانلود
۱۷۴. نواقص العقولآيا واقعاً زن‌ها عقل ناقصي دارند و به كار بردن عبارت «نواقص العقول» براي آن‌ها درست است؟ تلاش شده در قالب گفتگوهايي ايميلي به اين پرسش پاسخ داده شود.
۵۱۵ دانلود
۱۷۵. فهم غلط از استخارهپرسش درباره استخاره است و ضرورت عمل به آن. اما پاسخ درباره ماهيت استخاره و مفهومي كه از آن در روايات و احاديث ما بيان شده است.
۵۰۳ دانلود
۱۷۶. تحولات اقتصاد كلانمطالبي‌ست كه در هفت پست وبلاگ منتشر شده است. پنج تحوّل مهم در اقتصاد آمريكا را توصيف مي‌كند. كينزيانيسم از سال ۱۹۳۰ به پيروي از نظريه جان مينارد كينز. مانيتاريسم يا پول‌محوري از سال ۱۹۷۰. عرضه‌محوري از سال ۱۹۸۰. نئوكلاسيك يا كلاسيك تحوّل‌يافته از سال ۱۹۹۰. نئومانيتاريسم يا كاهش كمّي از سال ۲۰۰۸.
۴۴۰ دانلود
۱۷۷. اولين نرم‌افزار منگزارشي مختصر است از ورود به عرصه برنامه‌نويسي و آن‌چه گذشت تا به نخستين نرم‌افزار رسيد؛ يك بازي به نام فكربكر.
۵۱۶ دانلود
۱۷۸. انقلاب در ساختارهامطلب مختصري است كه با مثال يك ساعت شني آغاز مي‌شود. ساعت شني را پشت و رو مي‌كنند و روي ويبره قرار مي‌دهند. در طول زمان دوباره به وضعيت پيش از سر و ته شدن باز مي‌گردد؛ دانه‌هاي درشت بالا مي‌آيند و قدرت را در دست مي‌گيرند.
۴۸۸ دانلود
۱۷۹. پول در بانكبا اين سؤال آغاز مي‌شود: «اگر بانك از پول‌هايم بردارد چطور متوجه شويم؟» چندين پست وبلاگ به اين موضوع اختصاص يافته است و همگي در اين نگاره تجميع شده.
۴۸۳ دانلود
۱۸۰. درمانِ سازمانِ تنبلابتدا بهره‌وري فرهنگي و اجتماعي بر اساس اصطلاح بهره‌وري اقتصادي توصيف شده و كم‌كاري سازماني به عنوان خلاقيتي بشري در سايه روابط اجتماعي نقد گشته است. در نهايت راهكاري بيان شده كه مي‌تواند نوآوري و دانش و تجربه سازماني را محقق سازد.
۴۴۰ دانلود
۱۸۱. آسيب فعاليت فرهنگيپس از پيشگفتار، مشتمل بر دو بخش عمده آسيب‌ها و راهكارهاست. فعاليت‌هاي فرهنگي به دو نوع فعاليت‌هاي جهادي و سازماني تقسيم شده‌اند و ويژگي‌ها و آسيب‌هاي هر نوع به تفكيك بيان شده است.
۴۸۸ دانلود
۱۸۲. سامانه خانوادهبا تبيين فلسفه خانواده آغاز مي‌شود. شناخت نظامات اجتماعي، توصيف سيستم خانواده، نيازهاي بنيادين خانواده، كاركردهاي خانواده، شامل: انتقال فرهنگ، توسعه فرهنگ، تأثيرپذيري از تحوّلات، تأمين نيازها، هويّت‌بخشي اجتماعي. ذكر وظايف خانواده. مديريت پايلوت نظام اجتماعي در داخل نهاد خانواده.
۵۰۴ دانلود
۱۸۳. چرا تعدّد زوجات نهتعدادي ايميل است كه سلسله‌وار مسأله تعدّد زوجات را بررسي كرده است، در عصر حاضر و شرايطي كه ما در آن حضور داريم. بحث با پرسشي آغاز شده است و بر اساس همان پرسش ادامه مي‌يابد.
۴۷۶ دانلود
۱۸۴. هدفِ ازدواجسؤال مهمي است و خيلي‌ها آن را جدّي نمي‌گيرند: هدف از ازدواج چيست؟ گفتگو در قالب چند پيامك انجام شده، فلذا بايستي كوتاه باشد. اما تسلّط من به صفحه‌كليد لمسي تلفن همراه سبب شده علي‌رغم پيام كوتاه بودن، طولاني هم باشد.
۴۵۷ دانلود
۱۸۵. چه كنيمبحث با دو سؤال آغاز شده است؛ وظيفه ما چيست، در زماني كه هنوز راه‌حلّي براي حوزه و دانشگاه و نهادهاي اجرايي نداريم؟ درباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چطور؟ اين بحث به پرسش‌هاي ديگري منجر شده و گفتگويي طولاني را از طريق ايميل رقم مي‌زند.
۵۸۹ دانلود
۱۸۶. نسبت عقل و دينچه رابطه‌اي بين عقل و دين وجود دارد؟ سؤال ارسالي توسط ايميل اين مضمون را دارد: آيا فلسفه با ظهور دين به وجود آمد؟ آيا پيامبران باعث شدند فلاسفه به فكر توليد فلسفه‌اي بيافتند كه بتواند ثابت كند عقل و دين منافاتي با هم ندارند؟ فلاسفه دين را بر عقل مقدّم دانسته‌اند؟ آيا دين بشر را به فلسفيدن انداخت؟
۳۹۹ دانلود
۱۸۷. حل مشكل جبر و اختيارچهارده پست وبلاگ است كه درباره جبر و اختيار نوشته شده است. تلاش شده با روايت يك داستان كوتاه، مسأله جبر را بيان كرده و راه‌حل‌هاي موجود براي پاسخ دادن به اين شبهه را طرح نمايد.
۴۱۲ دانلود
۱۸۸. پارادوكس طلبه برنامه نويسچرا يك طلبه، يك روحاني، يك دانش‌آموخته حوزه علوم اسلامي برود و برنامه‌نويس رايانه شود؟ اين سؤال مهمي است. پرسشي در قالب يك مصاحبه ايميلي ارسال شده و پاسخ به صورت تفصيلي ذيل آن بيان.
۵۲۵ دانلود
۱۸۹. انرژي‌هاي آزادشونده غيرهمسوعناوين خيلي فريبنده و مبهم هستند، تا بر كشش مطلب بيافزايند؛ اجتماع بشر و قايقي كه مسير مي‌خواهد، كثرت انبياء و گمراهي بشر در غيبت، تقدّم امدادي كفر بر ايمان و هُلش بر كِشش، شيوه هم‌مسيري بشر؛ وحدت رهبر يا وحدت رهبري؛ پاياني بر بعثت انبياء، توجه روشنفكران به تفاوت نهضت با نهاد، منظور ميل از آزادي و تلاشي خستگي‌ناپذير، چگونگي تقابل مكانيزم بازار با مكانيزم كار و نگراني ماركس، اصلاح مستمر مكانيزم عمل بازار؛ مالتوس، ميل، ماركس، كينز و جريان نئوماركسيست‌هايي مانند اينگلهارت، كانال‌سازي ربامحور و عدم توانايي بشر براي هجرت؛ از بين رفتن وسعت زمين، ساعت شني انقلاب روي ويبره؛ ساختاري كه قبل از انقلاب بسته شد، اصل چهار ترومن؛ اصلاحات ارضي و بودجه‌ريزي و استخدامي و نظام پرداخت ناهماهنگ، شكاف پليمري با يافتن عناصر تشكيل‌دهنده زنجيره‌هاي قدرت، تلاش موفق شهيد صدر و تلاش ناموفق شهيد مطهري، ريشه‌هاي نظري ناتواني هند در تقابل با استثمار، و ايضاً ريشه‌هاي نظري ناتواني ايرانيان در تقابل با استثمار، در اين دويست سال چه بر كشور گذشت؟، سال‌هاي تكرار و روزمرگي؛ نوسانات سينوسي راست و چپ، نااميدي بستري و اميددهي رهبري؛ اعتماد تا كجا؟، تجربه بني‌اسرائيل در قرآن و امّت برگزيده خداوند، آيا امّت برگزيده باز هم عوض خواهد شد؟، بحران مشائي‌نژادي و فروغلتيدن جامعه در عرفان، وقتي كه عقل ناتوان مي‌نمايد، فرصت و مجال تمدّني؛ از شعار سياسي تا شعار فرهنگي؛‌ انقلاب سياسي تا انقلاب فرهنگي، تسريع حاكميتي و ضرورت حمايت سياست از فرهنگ، تنها راه نجات قايق توفان‌زده؛ بازگشت به سنّت، با تجربه كفر مدرن؛ آيا ما غرب را مي‌شناسيم؟، امتناع اصلاح بخشي در نظامي كه ساختار در آن كار مي‌كند، نه آدم‌ها، توضيح بدنامي آدم‌هايي كه نقشي در خرابي نداشتند، جز عدم آشنايي با سيستم؛ از بازرگان تا روحاني، اصلاح سيستمي در نگرش سيستمي؛ آيا ما نظريه حكومتي جديدي داريم؟، قيام فرهنگي؛ تنها راه براي انقلاب فرهنگي و انقلاب فرهنگي؛ تنها راه براي نجات، شيوه صحيح يافتن راهكار؛ از جايي كه خودت ايستاده‌اي، شرايط اضطرار.
۳۸۳ دانلود
۱۹۰. خانواده دشمن كاپيتاليسمبا «ادعاي پدر» آغاز مي‌شود و به ترتيب اين سرفصل‌ها را پوشش مي‌دهد: اقتصاد آزاد، ثروت ملّي، مولّد و غيرمولّد، زمين منشأ توليد، گدايان خدمتگزار، پيدايش شهرهاي غيرمولّد، مصرف بيش از توليد، استثمار كارگر مولّد، عائله بزرگ، توليد نياز، فاصله طبقاتي، نقش ربا، كشاورز مستقل، تقسيم كار جهاني، هضم قشر متوسط، مانعيّت خانواده، حمايت از كارگر، حمايت از توليدكننده، بيمه خانواده، عاطفه خانواده، خانواده سرمايه‌دار، خانواده متلاشي، يون‌هاي آزاد، خانواده‌شكني اقتصاددان و در نهايت: جمع‌بندي.
۴۷۰ دانلود
۱۹۱. طراحي ميز غذاخوري زميني يك نفرهطرح ميز كوتاهي‌ست كه مناسب خوردن غذاست، بدون اين‌كه نياز باشد روي صندلي بنشيند و يا براي غذا خوردن زيادي خم شود.
۴۷۳ دانلود
۱۹۲. دزد اصلي بانك مركزيستماده اول از قانون پولي و بانكي كشور ذكر شده و مفاد آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. نتيجه نشان مي‌دهد چگونه بانك مركزي تخلّف كرده و تمام منابع مالي و اعتباري مردم را سرقت كرده است. اين دزدي بسيار روشن و آشكار است و عجيب است اگر تا به حال مسئولين كشور متوجه آن نشده‌اند.
۴۳۷ دانلود
۱۹۳. دفتر انشاقريب به سي عدد انشا است كه در دوران تحصيل نوشته شده.
۳۴۷ دانلود
۱۹۴. ترجمه سه داستان كوتاه از زبان انگليسيترجمه داستان «روش بهتر» و «دختري در تاريكي». دو كتاب داستان كوتاه كه به زبان انگليسي نگارش يافته بوده، به فارسي بازگردانده شده است.
۳۱۷ دانلود
۱۹۵. گزارش تحقيقات فيزيك در موضوع مقاومت‌هامحصول يك پژوهش كلاسي درباره مقاومت‌ها در علم الكترونيك است، در سطح دبيرستان. از بار الكتريكي آغاز مي‌شود و پس از معرفي مدار و ولتاژ و مقاومت به قانون اهم مي‌رسد. انواع مقاومت‌ها را معرفي كرده و شيوه‌هاي سري و موازي بسته شدن آن‌ها را توضيح مي‌دهد. در نهايت با آزمايش قانون اهم به پايان مي‌رسد.
۲۵۱ دانلود
۱۹۶. جزوه درس‌هاي صرف، نحو مقدماتي و صمديهاوزان ثلاثي مزيد آغازگر مطالب مندرجه در اين جزوه است. فعل صناعي، غيرمتصرّف، اسم فعل و پايان درس صرف. نحو نيز از ابتدا با تعريف «كلام» شروع مي‌شود و با جملاتي كه محلّي از اعراب ندارند پايان مي‌يابد.
۳۳۶ دانلود
۱۹۷. ساختار كتاب مواسات و همدلي مؤمنانهبيان عنوان مسأله و مشكل، شرح مسأله، كاستي‌ها و نواقص مؤثر در بحراني شدن مسأله، قوّت‌ها و فرصت‌هاي اجتماعي موجود، تجربه‌هاي موفق، راه‌حل‌هاي پيشنهادي. اين‌ها بخش‌هاي اصلي فرمتي هستند كه براي توليد كتاب پيشنهاد شده‌اند.
۳۸۲ دانلود
۱۹۸. طرح آموزش تلفني معارف اسلامي در دوره تعطيلات اضطراريبا اين سرفصل‌ها نگارش يافته است: ضرورت طرح، موضوع طرح، سناريو و روند آموزش، مفاد آموزشي، طراحي دوره. روند آموزش نيز چهار مرحله اصلي دارد: گام‌هاي آشنايي، گام‌هاي ثبت‌نام، گام‌هاي آموزش، آزمون نهايي.
۴۷۳ دانلود
۱۹۹. درآمدي بر ساماندهي دانش اجتماعياين‌طور سامان يافته است: ابزار انتقال، كانون انتقال، سطوح انتقال، راهكارهاي انتقال، نتيجه. ابزارها يا شفاهي هستند، يا كتبي و يا رقومي. كانون‌ها: خانواده، نظام آموزشي رسمي و دوره‌هاي غيررسمي. سطوح انتقال: دانش فردي، سازماني و اجتماعي. راهكارها نيز سه بُعد دارند: كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت. اولي: تشكيل ميزهاي انتقال تجارب و دستاوردها، دومي: نهادينه‌سازي توليد گزارش از تجارب، سومي: اصلاح نظام آموزش عالي.
۴۰۳ دانلود
۲۰۰. پيش‌نويس سپاسنامه از معلّمان مدرسهشش خط عبارت ادبي و شعرگونه براي تقدير و تشكر از معلّمان مدرسه.
۴۴۶ دانلود
۲۰۱. شجره‌نامه خاندان موشَّح به كمك سايت شجره‌سازنمودار مفصلي‌ست كه شجره‌نامه خاندان موشّح محسوب مي‌شود، از ابتداي انتخاب شهرت موشّح توسط «سيداسحق» تا هماكنون.
۲۶۲ دانلود
۲۰۲. نمودار سند تحوّل قضاييشرح سند چنين است: مشتمل بر يك ديباچه، يك مقدمه و چهار فصل به تصويب رئيس قوّه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
۹۵۹ دانلود
۲۰۳. نمودار مختصري از چالش‌هاي ازدواجمهريه، خواستگاري، عقد، عروسي، گذشته، مانع، دليل، انتخاب، زندگي‌، زمان و انگيزه سرشاخه‌هاي نمودار را تشكيل مي‌دهند.
۶۳۷ دانلود
۲۰۴. نمودار سياست‌هاي کلّي «سلامت»عنوان اول «سلامت» است، شامل: خدمات سلامت، رويكرد سلامت، عدالت در سلامت، توليت نظام سلامت، سلامت رواني، مراقبت‌هاي سلامت، منابع مالي سلامت، فرهنگ سلامت. عنوان دوم «دارو»: زيرساخت‌ها، ساماندهي تقاضا، سياست‌گذاري. عنوان سوّم «بيمه»: توسعه، پوشش كامل، كاهش سهم مردم، بيمه تكميلي، تعيين بسته خدمات، تقويت بازار رقابتي، تدوين تعرفه، اصلاح نظام پرداخت. عنوان چهارم نيز «طبّ سنّتي»، شامل: محورهاي فعاليت، فرآورده‌هاي دارويي سنّتي، روش‌هاي تشخيص و درمان، تبادل تجربيات با ساير كشورها، نظارت وزارت بهداشت، ارتباط با طبّ نوين، اصلاح سبك زندگي. در نهايت آخرين عنوان «علوم پزشكي» است: نظام آموزش و نظام پژوهش.
۶۵۹ دانلود
۲۰۵. نمودار منشور روحانيتعناوين اصلي و سرشاخه‌هاي درختواره چنين است: پايگاه اسلام، مجاهدت روحانيت، دشمني استعمار، خطر تحجّرگرايان، ضرورت حفظ اتحاد، تجزيه روحانيت انقلابي، تبليغ عليه روحانيت انقلابي و نبض جامعه در دست روحانيت. تمام متن منشور در ذيل اين عناوين درج گرديده است.
۹۱۹ دانلود
۲۰۶. طراحي سه‌بُعدي جاكفشي همراه با محاسبه قطعاتطراحي سه بُعدي يك جاكفشي است كه در نرم‌افزار پُلي‌بورد پياده شده و فهرست قطعات MDF مورد نياز آن در آمده است. آماده برش و اتصال.
۲۰۴ دانلود
۲۰۷. دوربُري كيفيّت بالا از دوربين دي‌وي‌كمدوربُري شده از يك دوربين فيلم‌برداري كه تصوير بسيار باكيفيتي است، با جزئيات بسيار زياد.
۱۰۵ دانلود
۲۰۸. طراحي گرافيك كارت ويزيت شخصي - اولنخستين كارت ويزيت شخصي كه براي خود طراحي كردم. به صورت لايه‌باز ارائه شده است براي دانلود. مي‌توانيد با تغييراتي براي خود استفاده بفرماييد.
۸۸ دانلود
۲۰۹. جلد كتاب مباني منطق صوريطرح جلد يك كتاب است در قطع وزيري و به صورت لايه‌باز فتوشاپي. تمام لايه‌ها قابل ويرايش و تغيير است.
۱۱۹ دانلود
۲۱۰. طراحي گرافيك سايت شخصي نسخه اولگرافيك لايه‌باز نسخه اوليه سايتي است كه به صورت شخصي براي خود طراحي كردم. بعدتر كه فايرفاكس جاي IE را گرفت، ناچار به بازطراحي سايت شدم و در اين بازطراحي UI‌ را نيز عوض كردم.
۶۹ دانلود
۲۱۱. طراحي گرافيكي آيكن‌هاي سايت شخصيگرافيك مجموعه آيكون‌ها و نمادهايي‌ست كه براي نسخه اول سايت شخصي استفاده كرده بودم. فايل به صورت لايه‌باز ارائه شده است.
۷۰ دانلود
۲۱۲. پوستر كلمات قصار - سوّمفايل لايه‌باز فتوشاپ يك پوستر تك‌صفحه‌اي كه تعدادي جمله و كلمه قصار را در خود جاي داده است.
۹۰ دانلود
۲۱۳. پوستر كلمات قصار - دومفايل لايه‌باز فتوشاپ يك پوستر تك‌صفحه‌اي كه تعدادي جمله و كلمه قصار را در خود جاي داده است.
۱۰۶ دانلود
۲۱۴. پوستر كلمات قصار - اولفايل لايه‌باز فتوشاپ يك پوستر تك‌صفحه‌اي كه تعدادي جمله و كلمه قصار را در خود جاي داده است.
۸۵ دانلود
۲۱۵. پوستر شعر روز مادرسه بيت شعر است كه به سبك چليپا و كج‌نويسي در فتوشاپ طراحي شده و به صورت پوستر در آمده است. خط هم از نرم‌افزار كِلك استخراج شده.
۹۳ دانلود
۲۱۶. گرافيك اعداد شبرنگ ساعت بانكيفايل فوتوشاپ به صورت لايه‌باز و كامل كه شامل عددهايي مي‌شود كه معمولاً با LEDهاي قرمز روشن مي‌شوند و تابلوهاي روان موجود در بانك‌ها را مي‌سازند. اين عددها براي شبيه‌سازي يكي از همين تابلوهاي روان مورد استفاده قرار گرفتند.
۹۵ دانلود
۲۱۷. طراحي گرافيك كارت ويزيت شخصي - دومدومين كارت ويزيت شخصي كه براي خود طراحي كردم. به صورت لايه‌باز ارائه شده است براي دانلود. مي‌توانيد با تغييراتي براي خود استفاده بفرماييد.
۱۰۰ دانلود
۲۱۸. نمودار طبقه‌بندي فرآورده‌هاي شيربا شير چه محصولاتي توليد مي‌شود و به چه ترتيبي؟ نمودار حاضر تمام مشتقّات شير را در پنج دسته احصا كرده است: مايه پنير، جوشاندن، سانتريفيوژ، خشك كردن، قارچ كفير.
۱۶۹ دانلود
۲۱۹. نمودار برنامه همكاري‌هاي جامع ايران و چينبرنامه همكاري ايران و چين كه سال ۱۳۹۹ به تصويب رسيد و توسط رسانه‌ها اعلام شد، به صورت مفصل در اين نمودار تحليل و دسته‌بندي شده است. ۹ بند دارد و ۳ ضميمه.
۱۸۰ دانلود
۲۲۰. نمودار پيشنهاد تركيب ائتلافي دولت سيزدهمفهرست وزراي پيشنهادي براي دولت سيزدهم. افرادي كه در چهار دسته قرار گرفته‌اند و در يك نمودار رنگي.
۱۷۹ دانلود
۲۲۱. نمودار طبقه‌بندي محتويات فريزرشامل: سبزيجات، گوشتيجات، دسريجات، آماده‌جات و در نهايت موارد متفرقه. در هر دسته، انواع مواد غذايي فريزشده فهرست شده‌اند.
۲۸۹ دانلود
۲۲۲. اكسل محاسبه قطعات MDF و ملامينهعنوان قطعه، طول و عرض به سانتي‌متر كه ثبت شود، به صورت خودكار مساحت و قيمت و وزن آن محاسبه مي‌شود. مشخص مي‌كنيم نوار دور كدام سمت‌ها لازم است، تا به صورت خودكار طول و قيمت نوار نيز محاسبه شود. براي اتصال قطعه نيز قطعاً به پيچ نياز است. اگر تعداد پيچ كوتاه و بلند را هم ثبت كنيم، قيمت آن را نيز محاسبه كرده و در نهايت هزينه نهايي توليد آن تخته MDF را حساب مي‌كند. وقتي تمام قطعات ثبت شد، در انتها هزينه كل قطعات را هم جمع مي‌زند.
۲۰۸ دانلود
۲۲۳. نمودار طرح مؤسسهسرفصل‌هاي اصلي نمودار: قلمرو فعاليت، هدف اصلي، بخش‌هاي مؤسسه، گام‌ها.
۲۱۴ دانلود
۲۲۴. نمودار ارتباطات بيروني مؤسسههر مؤسسه مرتبط با نهادهايي است كه محيط فعاليت آن را تشكيل مي‌دهند و بر فعاليت‌هاي مؤسسه تأثير مي‌گذارند. اين تأثيرات بايد در برنامه‌ريزي‌ها ملاحظه شود. از اين رو در مسير تأسيس يك مؤسسه تبليغي اين نمودار ترسيم شده است.
۹۵ دانلود
۲۲۵. طرح يك مؤسّسه تبليغيدر معرفي طرح اين جمله آمده است: «چنانچه بخواهيم مؤسسه‌اي تبليغي تأسيس كنيم، در منطقه‌اي كه موانع بسيار و رقباي قدرتمندي دارد، چنين بايد برنامه‌ريزي كنيم». پنج فصل دارد: چشم‌انداز و اهداف آرماني؛ شرح مطلوبيت‌هاي نهاد تبليغي مورد نظر و اهدافي كه براي تحقق آن‌ها تلاش مي‌كنيم، اصول راهبردي و راهكارها؛ شناسايي و تحليل محيط فعاليت و دستيابي به راهبردهاي فعاليت مؤسسه و يافتن راهكارهاي متناسب براي رسيدن به هدف‌ها، ارتباط با نهادها؛ نهادهاي سياسي، فرهئگي و اقتصادي مرتبط با مؤسسه و چالش‌هاي پيش‌رو در ارتباط با هر كدام، بخش‌هاي مؤسسه؛ تحليل فعاليت‌هاي ضروري مؤسسه و طراحي بخش‌هاي مجري هر فعاليت و توصيف روابط آن‌ها و در نهايت: گام‌هاي پيشرفت؛ توجه به اين‌كه همه انتظارات يك‌شبه حاصل نخواهد شد و ضرورت دارد از مقياس كوچك آغاز كرده و به تدريج توسعه يافت.
۲۰۱ دانلود
۲۲۶. گام‌هاي طراحي مؤسسهابتدا سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريت بيان شده است. سپس اين عناوين: دشواري تازه‌تأسيسي و نامعيّن بودن شرايط، طراحي منعطف قوانين و در نظر گرفتن امكان تغيير، پلكاني بودن دستيابي به طرح و قوانين و آئين‌نامه‌ها، زمان‌بندي طراحي، دوره بازنگري سند جامع، قيمت‌گذاري طراحي، كلام پاياني.
۱۳۵ دانلود
۲۲۷. نمودار مراحل ساخت طبقه سوّم ساختماننخستين مرحله «گرفتن پروانه ساخت» است. سپس به ترتيب كارهايي مانند: نصب ستون حامل، اتصال تيرآهن‌ها، چيدن ديوارهاي اصلي ذكر شده‌اند، تا مي‌رسد به آخرين گام، يعني: گرفتن پايان كار. تمام مراحلي كه براي ساخت يك طبقه جديد روي ساختمان قبلي نياز است فهرست شده‌اند، با جزئيات هر مرحله در يك نمودار.
۱۸۰ دانلود
۲۲۸. پلان پيشنهادي براي ساخت طبقه سوّم ساختمانآشپزخانه، نشيمن، سرويس بهداشتي، چهارتا خواب و در نهايت كتابخانه. در كل پلان ساختمان است كه براي ساخت طبقه سوّم طراحي شده است.
۱۸۲ دانلود
۲۲۹. چشم‌انداز مؤسسه تبليغيمشتمل بر يك مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و در نهايت: چشم‌انداز.
۱۸۵ دانلود
۲۳۰. طرح همبستگي با معلّمانمانند يك فرم ساده، اين موارد خيلي خلاصه ذكر شده است: هدف، برنامه، مخاطب، مكان، زمان، نيروي انساني، تجهيزات، هزينه، سناريو، ريز هزينه‌ها، نتيجه، توضيح. همگي در دو صفحه جمع شده.
۱۷۹ دانلود
۲۳۱. طرح اعزام مبلّغ غديريّهمانند يك فرم ساده، اين موارد خيلي خلاصه ذكر شده است: هدف، مكان، مدت، زمان، برنامه، موضوع، همكاران، سناريو، نتيجه. همگي در يك صفحه جاي گرفته.
۱۸۲ دانلود
۲۳۲. ويرايش دوم چشم‌انداز مؤسسه تبليغ بين‌الملليگام اول در طراحي مؤسسه است. مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و آخرين فصل هم خود چشم‌انداز است.
۱۹۰ دانلود
۲۳۳. چشم‌انداز مؤسسه تبليغ بين‌المللي - ويرايش سوّممشتمل بر يك مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و در نهايت: چشم‌انداز.
۱۸۴ دانلود
۲۳۴. اكسل برنامه اجرايي پروژه طراحي مؤسسهاز توليد سند چشم‌انداز تا توليد سند نهايي تأسيس مؤسسه. پانزده فعاليت كه گام به گام و به صورت متوالي بايستي به انجام برسد. موارد قرمز بر عهده كارفرما و موارد سياه بر عهده پيمانكار است. مدت انجام هر فعاليت و تاريخ شروع و پايان هر كدام نيز مشخص شده است، همگي در يك جدول.
۱۷۵ دانلود
۲۳۵. راهبردهاي مؤسسه تبليغ بين‌الملليگام دوم طراحي مؤسسه است، مشتمل بر سه سرفصل: اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب، تحليل وضع موجود. اهداف آرماني، اصول راهبردي، محيط دروني؛ قوّت‌ها و ضعف‌ها، محيط بيروني؛ فرصت‌ها و تهديدها، ماتريس چهارمؤلفه‌اي، راهبردهاي تهاجمي و راهبردهاي انطباقي نيز عناوين ذيل آن سه سرفصل است.
۱۷۲ دانلود
۲۳۶. اكسل تبديل واحدهاي تاريخي پول در ايران بر اساس طلايك فايل اكسل با شصت رديف است كه واحدهاي پول از قديمي‌ترين پول شناخته‌شده در ايران يعني دريك هخامنشي، تا جديدترين آن يعني ريال را فهرست كرده و پس از تبديل به واحد طلا و نقره با هم مقايسه نموده است.
۱۶۴ دانلود
۲۳۷. برنامه‌هاي پژوهشي مؤسسه تبليغيابتدا اهداف دسته‌بندي شده است: اهداف آموزشي، رسانه‌اي، تبليغي، اداري و پژوهشي. سپس اهداف كيفي ذكر شده و پس از معرفي برنامه‌هاي پژوهشي به ملزومات تحقق اين برنامه‌ها اشاره شده است.
۱۸۶ دانلود
۲۳۸. طراحي مدار جديد آرام‌پز با امكانات بيشترتعدادي نقشه الكتريكي است كه مسير همبندي سيم‌هاي دستگاه آرام‌پز را نشان مي‌دهد. البته آن‌طور كه ارتقا يافته است؛ آرام‌پزي كه هم گرم‌نگهدار داشته باشد و هم ماست‌ساز و پنيرساز.
۳۹۷ دانلود
۲۳۹. نمودار ذكر حوادث آخر الزمان در خطبة النبيّ (ص)سرشاخه‌هاي اصلي نمودار چنين است: زمان، راوي، موقعيت و كلام. عين متن روايت است، متن حديث، روات هشت نفر هستند كه نام‌هايشان در شاخه راوي ذكر شده، همان‌طور كه در صدر روايت آمده. موقعيت مربوط به شرايطي است كه رواي بيان كرده، توصيفي از فضاي صدور، در نهايت هم متن اصلي است، آن‌چه حضرت (ص) بيان فرموده‌اند، از اول تا آخر، كلمه به كلمه. ترجمه هر قسمت نيز در مقابل آن نمايش داده شده.
۱۷۶ دانلود
۲۴۰. نمودار پرسش‌هاي شناختخداشناسي، خودشناسي، امام‌شناسي و احكام‌شناسي؛ به ترتيب پرسش‌ها و مسأله‌هايي‌ست كه شناخت انسان را شكل مي‌دهد. براي يافتن باورهاي يك فرد پنج سؤال در هر بخش طرح شده است.
۱۳۸ دانلود
۲۴۱. نمودار ويژگي‌هاي آخرالزمانويژگي‌هاي آخرالزمان آن‌طور كه در حديث نبوي (ص) وارد شده است در يك نمودار جمع گرديده. عناوين همه به فارسي برگردانده شده‌اند.
۲۰۶ دانلود
۲۴۲. نمودار منشور برادرينامه حضرت امام راحل (ره) به آقاي محمدعلي انصاري است در سال ۱۳۶۷ كه درباره وحدت گروه‌هاي سياسي نگارش يافته. تمام متن نامه ايشان را به صورت نموداري طبقه‌بندي كردم، ذيل اين عناوين: مقدمه، اختلاف، عدم اطلاع، اطلاع، اجتهاد، ولي‌فقيه، حريم، جناح‌ها، توصيه، وحدت و در نهايت هم دعا.
۱۸۱ دانلود
۲۴۳. نمودار پاسخ به پرسش: چطور درآمد كسب كنم؟يك درخت تصميم است كه البته به صورت چارت طراحي شده است و با اين عنوان آغاز مي‌شود: «مي‌خواهم درآمد كسب كنم». دو سرفصل اصلي دارد: «تخصّص دارم» و «تخصّص ندارم». براي هر كدام زيرشاخه‌هاي متعدّدي ترسيم شده كه بيشتر به صورت مثبت و منفي است و در نهايتِ هر شاخه پيشنهادي مطرح شده.
۲۰۹ دانلود
۲۴۴. كاربرد تحليل محتوايي نشريه ره‌آورد نورسرفصل‌هاي مقاله: معرفي فصلنامه، اهداف نشريه، موضوعات مطالب، نگاه تاريخي به محتواي مجله، نرم‌افزارهاي علوم اسلامي، خودارزيابي، سايت‌هاي اسلامي، جايگاه وبلاگ، هوش مصنوعي، ترتيب زماني، دوره سايت‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي، دوره وبلاگ‌نويسي و نگاره‌هاي فردي، دوره توجه به ضرورت تحوّل حوزه علميه، تحول آموزشي در حوزه علميه، تحوّل پژوهشي در حوزه علميه، تحوّل تبليغي در حوزه علميه، دوره فقه فناوري اطلاعات و در نهايت: نتيجه‌گيري.
۱۹۹ دانلود
۲۴۵. نمودار احصاي شكيات نمازشك در نماز دو حال دارد؛ حين نماز باشد و يا پس از نماز. هر كدام هم اقسام و حالت‌هايي دارد و هر حالت يك حكم اختصاصي. همه در يك نمودار جمع شده است.
۱۸۶ دانلود
۲۴۶. نمودار اقتصاد توحيديكتاب را كه خلاصه كردم، عناوين اصلي تقريباً چنين بود: قانون تراكم و تخريب قدرت، نظام سلطه، زمينه تمركز و تكاثر، ابزارهاي تمركز و تكاثر، مبارزه با زور، مبارزه اسلام، محدوديت‌هاي مالكيت، مالكيت و توحيد، مالكيت و بعثت دائمي، مالكيت و امامت، مالكيت و عدالت، جامعه كمال مطلوب اسلامي.
۱۷۸ دانلود
۲۴۷. متن پيشگفتار كتاب ازدواجاولين بند نوشته اين است: «راه طولاني‌ست، تنها رفتن سخت. انسان براي طيّ اين مسير همراه مي‌خواهد و او كه خلق كرده از همه بهتر اين نياز را مي‌شناسد. پروردگار براي مخلوق خود همسري آفريده است، همراه و هم‌مسيري». تمام نوشته صرفاً يك مقدمه است براي يك كتاب.
۳۰۸ دانلود
۲۴۸. جدول انواع علاقه از ديدگاه استاد حسين باهرعلاقه و وابستگي را به چهار بخش تقسيم كرده است؛ ميل، حبّ، هوس و عشق. در يك جدول قرار گرفته است. ديدگاه استاد باهر.
۲۷۵ دانلود
۲۴۹. نمودار برنامه درسي ملّي جمهوري اسلامي ايراناين سند سال ۱۳۹۱ به تصويب رسيده است و مبناي برنامه‌ريزي‌هاي آموزش و پرورش. تمام سرفصل‌هاي آن به تفكيك در يك نمودار تحزيه و تحليل شده است، به نحوي كه درك آن ساده‌تر شود.
۱۴۳ دانلود
۲۵۰. نمودار رشته‌هاي تخصصي حوزه‌هاي دانشي علوم اسلاميسه دسته اصلي رشته‌هاي تخصّصي حوزه اين‌ها هستند: علوم اسلامي، فقه و اصول، فقه، حقوق و قضاي اسلامي. از همه مفصل‌تر دسته اول است كه ده زيرشاخه دارد؛ قرآن، حديث، كلام، فلسفه، زبان، اخلاق، تاريخ، تبليغ، فرهنگ و حكمت عملي شامل: اقتصاد، اجتماع، سياست، روانشناسي، مديريت.
۲۶۲ دانلود
۲۵۱. نمودار مكانيزم افزايش فاصله طبقاتي و آثار آنيك چرخه را نمايش مي‌دهد، چرخه‌اي كه به صورت دائم‌التزايد فاصله طبقاتي را افزايش مي‌دهد: فاصله طبقاتي > تجليل دارا و تحقير ندار > افزايش بُخل و حِرص > كاهش امنيت اجتماعي > كنترل‌هاي امنيتي و فرهنگي > افزايش اقتدار پليس و فرهنگ مدارا > افزايش استبداد > كاهش شفافيت > افزايش رانت > افزايش فاصله طبقاتي.
۲۵۱ دانلود
۲۵۲. گرافيك كارت شناسايي تك‌رنگفايل فتوشاپي لايه‌بازي است كه يك كارت شناسايي داخلي را ارائه مي‌كند. تمام اجزا قابل ويرايش و تغيير.
۱۰۸ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN