به نام خدا

همه سال‌هايي كه نوشتم

هميشه دسترسي به اطلاعات از طريق موضوعات و طبقه‌بندي موضوعي ميسّر نيست. گاهي ممكن است كاربري كه به سايت مراجعه نموده در جستجوي اطلاعاتي باشد كه آن را در طبقات موضوعي ما نمي‌يابد، زيرا ما موضوعات را بر اساس انديشه خود طبقه‌بندي مي‌كنيم و خارج از يك پارادايم خاصّ نيستيم!
از اين رو، يك‌بار نيز اطلاعات را به صورت زماني مرتّب نمودم و نوشته‌ها را بر اساس سال نوشته شدن در اختيار گذاشتم.
سال ۱۳۷۱ شمسي1 سال ۱۳۷۳ شمسي1 سال ۱۳۷۴ شمسي1 سال ۱۳۷۶ شمسي8 سال ۱۳۷۷ شمسي6 سال ۱۳۷۸ شمسي10 سال ۱۳۷۹ شمسي18 سال ۱۳۸۰ شمسي20 سال ۱۳۸۱ شمسي31 سال ۱۳۸۲ شمسي28 سال ۱۳۸۳ شمسي18 سال ۱۳۸۴ شمسي33 سال ۱۳۸۵ شمسي54 سال ۱۳۸۶ شمسي19 سال ۱۳۸۷ شمسي31 سال ۱۳۸۸ شمسي39 سال ۱۳۸۹ شمسي60 سال ۱۳۹۰ شمسي73 سال ۱۳۹۱ شمسي46 سال ۱۳۹۲ شمسي75 سال ۱۳۹۳ شمسي66 سال ۱۳۹۴ شمسي44 سال ۱۳۹۵ شمسي45 سال ۱۳۹۶ شمسي44 سال ۱۳۹۷ شمسي65 سال ۱۳۹۸ شمسي31 سال ۱۳۹۹ شمسي20 سال ۱۴۰۰ شمسي1

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1354با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN