به نام خدا

جزوه درس هداية في النحو

نوع نوشته: متفرقه
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: دي ۱۳۷۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۸۴
مبتدا، خبر، انواع اضافه: لاميّه، ظرفيّه، بيانيّه، متعلَّق جارّ و مجرور، رئوس ثمانيه علم نحو، بحث با اين موارد آغاز مي‌شود. پايان جزوه نيز «امّا» و انواع «تنوين»‌ است.
از زمان دبيرستان اين عادت را پيدا كردم؛ ترسيم نمودار و استفاده از تصويرسازي در خلاصه‌نويسي درس، آن‌هم هم‌زمان با تدريس استاد و در سر كلاس. خيلي آثار خوبي هم داشت، به طرز عجيبي به حفظ و يادگيري كمك مي‌كرد. سال ۱۳۷۶ كه وارد حوزه علميه شدم، همين شيوه و روش را ادامه دادم. سر كلاس كه مي‌نشستم، وقتي استاد تدريس مي‌كرد، به سرعت سرفصل‌هاي اصلي را خلاصه كرده و با استفاده از فلش‌هاي فانتزي و خطوط پررنگ و كم‌رنگ تركيبي مي‌ساختم كه منحصر به همان بحث باشد و ياد آن عناوين را به صورت تصويري در ذهنم حفظ كند. جاهايي هم كه نكاتي به ذهن خودم خطور مي‌كرد و ربطي به استاد نداشت، با قرار دادن در كروشه از بحث استاد متمايز مي‌كردم. بدين‌ترتيب مي‌توانستم ديدگاه خود را نيز ثبت كنم. اين دفترها باقي مانده و امروز عمومي شده است. اگر محصّل حوزه هستيد مي‌توانيد دريافت كنيد و براي يادگيري ساده‌تر به كار بگيريد و يا صرفاً براي استفاده از شيوه، تكنيك‌هاي استفاده شده را برداشت كنيد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۶۷۴ بار
خود واقعي را تنها در آينه مي‌توان ديد، آينه باشيد و اشتباهاتم را ذيلاً متذکّر شويد:
جزوه هدايهسه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
جزوه درس هداية في النحودوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰
كيفيت خوبپنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
اجرك اللهسه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
فاعلسه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
توضيحات عالي و نيت خير شماپنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
هدايه النحوجمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
جزوه درس هداية في النحوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰
درسچهارشنبه ۸ دي ۱۴۰۰
بلهدوشنبه ۱۳ دي ۱۴۰۰
كوتاه و عاليجمعه ۱۷ دي ۱۴۰۰
دانلوددوشنبه ۲۰ دي ۱۴۰۰
درس هداية شيرين اما كم مشكل ان شاالله بشه با جزوه شما حلش كرددوشنبه ۲۰ دي ۱۴۰۰
نموداردوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
نياز به خلاصه درسدوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
همت االي بود ممنونسه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
دستنويس بودندوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
انواع تنويندوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
يا اللهدوشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۱
درس خواندندوشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۱
توضيحيكشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۱
نحوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱
نحوچهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
اجركم عنداللهجمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱
دوست دارمشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
توكل بر خدايكشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحان هدايهچهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
هداية في النحوپنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
عاليهپنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
امتحانپنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
جلب بودسه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
شكرپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
خوبسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
خوبسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
امتحان دارمشنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱
خلاصهيكشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۱
سلام به دنبال جزوه اين كتاب بودمدوشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۱
ممنونمسه شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۱
نيازدوشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۱
فراگيري علم نحوچهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
عالييكشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
نوشته تون راجب طرح و برنامه ريزييكشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
نداشتن جزوه نموداريدوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱
نيازسه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
نموداري بودندوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱
دريافت جزوهدوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱
دبيرستانسه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱
فاعلشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱
درس الهدايه في النحوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱
جزوه هدايه في النحودوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
سلام ! تازه وارد وبلاگ شدم متن اولتون‌ رو خوندم كه در مورد علم و ... گفته بوديد خيلي واسم جالب بود طرز فكرتون‌ خيلي شبيه به طرز فكر منه دوست داشتم ميخوام ادامه وبلاگتونو‌ بخونم و لذت ببرم خدا خيرتون بده كه جزوه رو در اختيارمون‌ گذاشتيددوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
سلامدوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
مبتدادوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
خيلي ممنونسه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
دنبال جزوه هدايه ميگشتم و اصلا حال تايپ جزوه خودم رو نداشتمپنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
نحوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
سلام و رحمةالله . وفقكم اللهيكشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱
خوبدوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱
تشكرپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
نياز استجمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
خوبشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
عنوانشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
بسيارعاليسه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
مطالبسه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
هدايهيكشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱
حق باشد ان شاءاللشنبه ۳ دي ۱۴۰۱
هنريكشنبه ۴ دي ۱۴۰۱
توضيح خوبشپنجشنبه ۲۲ دي ۱۴۰۱
توضيحدوشنبه ۲۶ دي ۱۴۰۱
نياز داشتمشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱
نيازيكشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
سلام فكر مي كنم چيز عالي باشهپنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱
هميشه خلاصه نويسي و جزوه باعث فهم بهتر مطالب مي شودپنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
نمودار درختيسه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱
عاليچهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱
نياز من به جزوه باعث شد بيام اينجاچهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱
بسيار عاليچهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
بسم اللهشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
عاليدوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲
امتحان شفاهيپنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲
خلاصه عالي و جامعپنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲
نياز شديد به جزوه خلاصهپنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲
نياز شديدپنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲
دنبال يك خلاصه جامعه و كامل ميگشتم براي امتحان شفاهيدوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲
شرح هدايهشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۲
خوبدوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲
خيلي عالي بود من لذت بردم از اين سليقه وابتكار شما سعي دارم شبيه شما خلاصه نويسي را ياد بگيرم.ممنونيكشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
عاليهيكشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
عالييكشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
سلام نموداري بودن و احتمالا خلاصه برداري.متشكر از شماپنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلام .عالي بود.ان شاءلله عاقبت بخير باشيدپنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلاميكشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
جزوه هدآيه في النحوجمعه ۱۶ تير ۱۴۰۲
عاليچهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
هدايهيكشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲
مطالب ديني رو دوست دارمسه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲
هدايه في النحوپنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲
رايگان بودنپنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲
درس نحوچهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
درسچهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
عاليشنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
نحودوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲
دانلودشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1358با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN