به نام خدا

بازگشتمؤسسه طلايه‌داران نور آفاق (۲۴ نوشته)

۱. بررسي پيشنهادهاي كلّي براي آينده سايت عمادمجموعه‌اي از پيشنهاداتي است كه براي توسعه سايت عماد ارائه داده‌اند و نظر مؤلف را جويا شدند. لابه‌لاي پيشنهادات نظرات خود را ذكر كرده‌ام.
۸۲۸ دانلود
۲. امكانات پيشنهادي سايت رسمي طلايه‌دارانامكانات پيشنهادي براي سايت مورد نظر در ۱۷ سرفصل بيان شده است. خلاصه و فهرست‌وار.
۱۴۸۲ دانلود
۳. درخواست طرح (RFP) سايت شبكه امتداديك نمونه استاندارد و رسمي از دَپ، درخواست براي پيشنهاد. شامل سرفصل‌هاي: كلّيّات، شرح پروژه، تجربيات و تخصص‌هاي مورد نياز، اطلاعات اداري و دستورالعمل‌هاي راهنما، معيارهاي ارزيابي، شكل‌بندي و محتواي پيشنهاد.
۱۷۹۷ دانلود
۴. نمودار زمان‌بندي (گانت) طراحي سايت طلايه‌داراننمودار گانت به روش مرسوم و متعارف شامل ۱۸ فعاليت با تعيين كيفيت وابستگي آن‌ها با هم.
۱۸۹۰ دانلود
۵. بررسي روش‌هاي اتصال نرم‌افزار مالي به سايت عمادتحليل مسأله و بيان راه‌حل، شامل هفت بخش: انواع اطلاعات موضوع انتقال، روش‌هاي انتقال اطلاعات، تكنيك‌هاي انتقال اطلاعات، پرسش‌هاي انتخاب، واقعيت‌هاي وضع موجود، پيشنهاد راه‌حل و در نهايت: متدهاي پيشنهادي براي وِب‌سرويس.
۱۶۵۹ دانلود
۶. فهرست فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در طراحي سايت طلايه‌دارانزمان‌بندي بسيار خلاصه، شامل: زمان پروژه، مراحل كار، تقسيم فعاليت‌هاي برنامه‌نويسي به مراحل كار، كنترل و تحويل.
۱۵۰۰ دانلود
۷. گزارش نيازهاي ذكر شده از سوي كارفرما در مرحله Inceptionخلاصه خواسته‌هاي كارفرما كه جلسه اول در ۲۴ عنوان و جلسه دوم در ۱۶ عنوان ذكر شده است.
۸۱۷ دانلود
۸. تعريف پروژه سايت عماد پيش از طراحيدر ۲۲ بند شامل: ويژگي‌هاي سايت، معرفي صفحات سايت، قابليت‌ها و در نهايت نمايي از صفحه نخست.
۱۷۳۹ دانلود
۹. گزارش بررسي نرم‌افزار مديريت روابط عموميبررسي نرم‌افزار CRM موجود در مؤسسه است كه در قالب ۱۴ نكته بيان شده، همراه با پيشنهادات و استفهاماتي براي طراحي آن به صورت وِب‌بيس، ملحق به ساير ابزارهاي نرم‌افزاري موجود.
۸۱۲ دانلود
۱۰. مردان شبكهشش سرفصل اصلي مندرجات اين طرح چنين است: شبكه‌هاي مجازي، اركان شبكه مجازي، مهندسي شبكه مجازي، راهكارهاي توسعه حضور در شبكه مجازي، مديريت جنگ نرم در شبكه مجازي و تخمين نيرو، زمان و هزينه. فهرست كامل به همراه توضيحات بيشتر در وبلاگ ارائه شده است: http://rastan.parsiblog.com/Posts/۱۲۱.
۱۶۹۷ دانلود
۱۱. نماي شماتيك جديد صفحه اول سايت عمادنمايي گرافيكي، مدلي و ساده شده از صفحه اول سايت است كه از روي نسخه دستي تنظيم شده است. اين الگو براي مشخص شدن نماي مورد توافق ميان كارفرما و مجري طراحي شده است.
۱۶۱۲ دانلود
۱۲. برنامه كاري ارتقاء سايت عمادفهرست فعاليت‌هايي است كه براي اصلاح سايت عماد لازم به انجام بوده است كه پس از جلسه با نماينده كارفرما تنظيم شده و توصيف‌گر كارهايي است كه بايد بين افراد مختلف تقسيم شود. هزينه‌ها را نيز اعلان كرده است.
۱۴۰۳ دانلود
۱۳. پيشنهادهايي كلّي براي توسعه سايت عمادمتن اصلي از سوي كارفرما ارائه شده است و نظرات مجري سايت در ذيل آن درج گرديده است. نوشته‌هاي قرمز رنگ و زيرخط‌دار حاشيه‌هايي است كه بنده نوشته‌ام.
۱۵۴۲ دانلود
۱۴. روش‌هاي اتصال نرم‌افزار مالي به سايت عمادعناوين اصلي نوشته چنين است: انواع اطلاعات موضوع انتقال، روش‌هاي انتقال اطلاعات، تكنيك‌هاي انتقال اطلاعات، پرسش‌هاي انتخاب، واقعيت‌هاي وضع موجود، پيشنهاد راه‌حل و متدهاي پيشنهادي براي وِب‌سرويس.
۱۶۵۹ دانلود
۱۵. تعاملات رفع نقص سايت فروشگاه فرهنگي عمادچند مكاتبه ميان نماينده كارفرما و مجري سايت است كه توضيحات مجري با رنگ قرمز متمايز شده است.
۱۳۶۵ دانلود
۱۶. بررسي پيشنهادات توسعه سايت عماد و محاسبه زمانكارفرما متقاضي ارتقاء دوباره سايت عماد بود و جلساتي گرفته و مجري پيشنهاد كرد تمامي خواسته‌ها نگارش يافته و بررسي شود. بخش‌هاي مشكي توسط كارفرما نوشته شده و متون قرمز زيرخط‌دار را مجري ثبت كرده است.
۱۵۳۵ دانلود
۱۷. پيشنهادات توسعه سايت فروشگاه فرهنگي عمادشامل ۲۵ مورد پيشنهاد شده توسط مجري است كه براي ارتقاء سايت به پيشنهادات كارفرما اضافه شده است.
۱۵۹۳ دانلود
۱۸. تعامل در اصلاح سايت نشريه امتداددرخواست اصلاحات توسط نماينده كارفرما اعلام شده و مجري نظر خود را ذيل مطالب كارفرما ذكر نموده است. آن‌چه با رنگ قرمز و زيرخط‌دار نوشته شده از مجري است.
۱۳۹۴ دانلود
۱۹. ايده‌هاي محتوايي پيشنهادي سرويس تلفن همراهسرفصل‌هاي پيشنهادي براي ارائه خدمات اطلاعاتي: موضوعي، قالبي، حق معنوي، نوع، رويداد. خدمات ارتباطي: اضطراري، اداري، علمي، كاريابي، فروشگاهي، خيريه، آموزشي، همسريابي، مكان‌يابي. ابزارها: تماس صوتي، تماس تصويري، پيامك، پيام چندرسانه، بلوتوث، ارتباط ديتا، نرم‌افزار، منشي تلفني، مكان‌ياب، تلويزيون، راديو، شخصي‌سازي. ابزارها بايد در خدمت‌ها ضرب شود و مشتقات حاصله پس از غربال، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي بسيار متنوّع را ارائه مي‌كند.
۲۰۷۹ دانلود
۲۰. بررسي نرم‌افزار CRM جهت طراحي نسخه اينترنتي آننتيجه بررسي نرم‌افزار مذكور در قالب ۱۴ نكته بيان شده است.
۱۴۳۲ دانلود
۲۱. ويژگي‌هاي نرم‌افزار فروشگاه فرهنگي عمادبراي سايت مزبور ۳۷ ويژگي بيان شده و در نهايت يك نماي ساده‌شده از صفحه اول سايت درج گرديده است.
۱۵۰۳ دانلود
۲۲. خلاصه مباحث جلسات مؤسسه درباره «سايت يكپارچه»صورت‌جلسه‌واري‌ست كه به «داشته‌ها»، «خواسته‌ها» و در آخر «تصميمات نهايي» پرداخته است. جلسه‌اي كه درصدد بود راه‌حلي براي اتصال چندين سايت به يكديگر پيشنهاد نمايد.
۱۳۵۸ دانلود
۲۳. ماژول‌ها و عناصر قالب عمادفهرستي از ابزارك‌هايي كه در صفحه نخست سايت ديده مي‌شود، شامل: عناصر ثابت، عناصر كاربران عادي، منوهاي مديريت، محتواي صفحات سايت و نمادها و آيكن‌ها.
۱۳۷۴ دانلود
۲۴. نمودار فرآيند هدايت اردوهاي راهيان نورشش گام تعريف شده است كه توالي دارند: شناخت خدا، شناخت امام زمان، شناخت رهبري، ارتباط با رهبري، ارتباط با امام زمان، ارتباط با خدا. الگويي پيشنهادي براي برنامه‌ريزي اردوهاي راهيان نور.
۱۵۳ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN