به نام خدا

درخواست طرح (RFP) سايت شبكه امتداد

نوع نوشته: درخواست طرح
براي: مؤسسه طلايه‌داران نور آفاق
تاريخ نگارش: آبان ۱۳۸۷ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲۰
يك نمونه استاندارد و رسمي از دَپ، درخواست براي پيشنهاد. شامل سرفصل‌هاي: كلّيّات، شرح پروژه، تجربيات و تخصص‌هاي مورد نياز، اطلاعات اداري و دستورالعمل‌هاي راهنما، معيارهاي ارزيابي، شكل‌بندي و محتواي پيشنهاد.
وقتي تمام جلسات به اين ختم شد كه يك سامانه يكپارچه طراحي شود، گفتم مي‌توانيد به دنبال شركت مناسب بگرديد و براي دريافت پيشنهاد و راه‌اندازي يك مناقصه واقعي نياز به RFP داريد. خواستند بنويسم و بر اساس تمام جلساتي كه خلاصه‌شان را در اختيار داشتم و از بحث‌هاي انجام شده آگاه، اين دَپ را به صورتي استاندارد تهيه كردم و تحويل دادم‌شان. بايد به تعدادي شركت ارائه كرده و درخواست طرح مي‌نمودند و قيمت كه البته آگاه نشدم كردند يا نكردند. فقط مي‌دانم كه هنوز سامانه يكپارچه‌اي در دست ندارند.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۳۳۲ بار
ذيلاً آن‌چه قلباً مي‌پنداريد كتباً بنگاريد. حكماً دانستن آن ياري‌گر خواهد بود مرمرا:
سلامدوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۸
نمونه كاردوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
آشناييدوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1238با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN