به نام خدا

حساب‌هاي بانكي من

يادم هست همان اولين سالي كه وارد شهر مقدس قم شدم يك حساب قرض‌الحسنه باز كردم، فقط براي اين كه يك موقع حواله‌اي اگر از تهران برايم فرستاده مي‌شود، به اين حساب ريخته شود. اما امروز آنقدر حساب بانكي دارم كه حسابشان را در دفتر و كاغذ بايد نگهدارم كه حافظه‌ام ديگر ياري نمي‌كند. البت كه هيچ‌يك را خود نگشوده‌ام، هر كدام را به يك اجباري، مؤسسه يا پژوهشكده‌اي برايم افتتاح كرده است، تا بتواند حق‌الزحمه يا دستمزدي پرداخت كند. دريغ كه هر كدام نيز با نزديك‌ترين بانك محل خود كار مي‌كنند و از اين رو ده‌ها حساب به نامم گشوده شده، خلاصه كرده‌ام در فهرست ذيل، از هر بانك تنها يك حساب.
خوبي مطلب اين كه اكنون كار براي شما آسان شده است. اگر بخواهيد مبلغي را حواله كنيد، مي‌توانيد از هر بانكي كه مايليد استفاده كنيد. البته به شرط آن كه پس از حواله حتماً به وسيله نشاني movashah@gmail.com مطّلعم سازيد، زيرا من هيچ‌كدام را مترصّد نيستم و خبردار از حواله شما نخواهم شد، چه كه با هيچ‌كدام از اين حساب‌ها كار نمي‌كنم و از افزايش موجوديشان باخبر نمي‌شوم. به طور عادي همه‌شان نيز خالي هستند!
حساب‌ها به شرح ذيل‌اند، مي‌توانيد از شماره حساب استفاده كنيد و يا انتقال كارت به كارت انجام دهيد و با از طريق سامانه ZarinPal اقدام بفرماييد. هر كدام كه بپسنديد! همه حساب‌ها به نام «سيدمهدي موشح» گشوده شده است.
بانك ملّي - شعبه پرديسان - قم - كد شعبه 2776كارت سيبا6037 - 9975 - 7624 - 6889شماره حساب02 01 653 632 001شباIR40 0170 0000 0020 1653 6320 01
بانك ملّت - شعبه شهدا - قم - كد شعبه 8758اكسس‌كارت6104 - 3379 - 0859 - 9747شماره حساب11 35 928 454شباIR49 0120 0200 0000 1135 9284 54
بانك صادرات - شعبه انتهاي شهدا - قم - كد شعبه 3044سپهركارت6037 - 6915 - 3867 - 6909شماره حساب03 07 509 612 006شباIR60 0190 0000 0030 7509 6120 06
بانك تجارت - شعبه بلوار امين - قم - كد شعبه 15020تجارت‌كارت5859 - 8311 - 4337 - 7140شماره حساب530 355 14 00شباIR51 0180 0000 0035 3035 5140 03
بانك سپه - شعبه بلوار امين - قمسپه كارت5892 - 1014 - 8510 - 2814شماره حساب351 870 111 668 627 1شباIR76 0150 0035 1870 1116 6862 71
لطفاً در صورت واريز وجه اطلاع دهيد!
بازگشتمعرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او اسم و فاميلمشخصات شناسنامه‌اي و هويتي سواد كلاسيكخاطراتي از دوران تحصيل در مدرسه تحصيلات حوزويماجراي آمدن به قم و درس‌خواندن در حوزه انديشه‌ها و باورهانمايي از تمامي اعتقادات و باورهاي ديني‌ام سوابق كارياز هجده‌سالگي كه كار كردن را رسماً آغاز كردم شماره حسابفهرست تمامي حساب‌هاي بانكي‌ام
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN