به نام خدا

پيشنهاد مفاد پرسشنامه مطالعات پيمايشي معماري سامانه تبليغ

نوع نوشته: طرح پژوهش
براي: تشكّل فراگير تبليغ گروهي طلاب
تاريخ نگارش: بهمن ۱۳۹۲ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
در سه بخش: سرفصل‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي طراحي اوليه نرم‌افزار، اطلاعات قابل دستيابي از مصاحبه با گروه‌هاي تبليغي، پيشنهادات پرسشنامه.
دو بار آن‌طور كه به خاطرم مي‌آيد براي همين منظور طرح نوشتم. قصد دوستان بسيار عالي، اين‌كه تمامي فرآيندهاي مديريت اجرايي گروه‌هاي تبليغي مكانيزه شود، به نحوي كه اين مديريت به گروه‌ها تفويض شده و مدير هر گروه بتواند، هم مجموعه خود را سامان دهد و هم با ساير گروه‌ها ارتباط داشته باشد. در آخرين طرحي كه نگاشته شد، بنا را بر اين گذاشته بوديم كه اطلاعاتي به صورت پيمايشي از گروه‌هاي اصلي استخراج شود. گروه‌هاي مهم انتخاب شده و از آن‌ها نظرسنجي گردد،‌ تا نرم‌افزار بيشترين توانمندي را ارائه كند.
جلساتي نيز با كارفرماي پروژه گرفته شده و كارفرما مدام اصرار داشت بر اين‌كه چگونه محتواي پرسشنامه را تنظيم نماييم و از گروه‌هاي مذكور چه اطلاعاتي را بگيريم كه بتواند به طرح ما كمك نمايد. در تمام آن جلسات نظر خود را بيان مي‌داشتم و كارشناسان ديگر نيز نظر مي‌دادند. ولي گويا كارفرما به چيزي صريح‌تر نياز داشت، اين شد كه در نهايت خيلي مستقيم بيان كرد كه فهرست سؤالات را مي‌خواهد، سؤالات مورد نياز براي اجرايي شدن طرح سامانه. قرار شد هر كدام از كارشناسان مدعوّ پرسش‌هايي پيشنهاد كنند. بنده نيز به نوبه خود، ابتدا ضرورت‌هاي سامانه را تشريح كردم و به سؤالات پيشنهادي در آخرين فصل رسيدم. متن را ايميل كردم و تا امروز كه خبر ديگري ندارم!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۴۶۵ بار
متشکّر مي‌شوم اگر بزرگواري فرموده و ديدگاه خود را ذيلاً برايم بنگاريد:
تيليغ گروهيجمعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1365با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN