به نام خدا

پورتال جامع اهل سنّت ايران

نوع نوشته: طرح سايت
براي: شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنّت
تاريخ نگارش: آذر ۱۳۸۹ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۸
متن درصدد معرفي ابزاري است كه ويژگي‌هاي خاصّي با خود دارد، حساسيت‌هايي كه بايد در طراحي به آن‌ها توجه شود.
چهار سرفصل اصلي بيان شده است كه در كل مندرجات طرح را چنين رقم زده: ضرورت، پيچيدگي شامل: چالش‌انگيزي، شفافيت، آزادانديشي، دانش‌بنياني، جامعه‌شناسي شبكه، ويژگي مخاطب. سرفصل سوّم طرح‌نگاري است كه خود داراي چهار زيربخش است: بسترشناسي، بوم‌شناسي، مطلوبيّت‌ها و چشم‌انداز و روش‌گزيني و برنامه‌ريزي.
در نهايت نيز آخرين سرفصل به فعاليت‌ها پرداخته است.
مقدمه طرح ناقص است. نوشتن را كه آغاز كردم، ديدم ته ندارد اين چاه ويل. هر چه مي‌روم بايد ادامه دهم و يك‌جا رسيدم كه ديگر تاب نياوردم و تحمّل نتوانستم. نوشتن برايم دشوار شد و زمان هم اندك، تصميم گرفتم ادامه مقدمه را بگذارم براي مجالي ديگر، يا كارشناسي بهتر از خودم آن را ادامه دهد.
مجيدجان معرفي كرده بود به فردي كه مسئوليتي را قرار بود در مجموعه تازه‌تأسيسي بر عهده بگيرد. ايشان هم هنوز رسمي نشده كار را دست گرفته و مرا خبر كرد. اول چيزكي نوشتم كه پورتال را بشناسانم. بعد هم اين جزوه دوم كه تطبيقي است از پورتال بر موضوع بحث. طرح را دادم و ديگر بي‌خبر.
يك‌سال بعد دوستي ديگر كه هيچ ارتباطي هم با فرد قبلي نداشت، يك همكار قديمي، مديريت محتوايي پورتال را به دست گرفت و جالب اين‌كه او هم بي‌اطلاع از زحمات فرد قبلي، با من تماس گرفت و اصلاً هم نمي‌دانست قبلاً در ارتباط بوده‌ام. همين دو طرح را تقديمش كردم و مرا به جلسه‌اي مشترك با مسئولين ديگر دعوت كرد. آن جلسه چندان به دلم نچسبيد، چون ربطي به تخصص بنده نداشت. آن فرد هم چند صباحي بعد كه سراغ گرفتم گفت ارتباطش با كار قطع شده است.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۵۴ بار
خود واقعي را تنها در آينه مي‌توان ديد، آينه باشيد و اشتباهاتم را ذيلاً متذکّر شويد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1238با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN