به نام خدا

چكيده مقاله براي همايش تحوّل در علوم انساني

نوع نوشته: كتاب و مقاله
براي: دفتر فرهنگستان علوم اسلامي
تاريخ نگارش: بهمن ۱۳۸۹ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
شامل چهار بخش است كه در يك صفحه ارائه شده: عنوان مقاله، چكيده آن، مشخصات ارائه‌كنندگان و تاريخ ارائه.
چون تجربه ارائه مقاله به همايش نداشتم، از دوستي سراغ گرفتم. گفت كه بايد پيش از نگارش مقاله، ابتدا چكيده ارائه كرد. ويژگي‌هاي چكيده را يادم داد و نوشتم. از چيزي كه هنوز ننوشته بودمش!
البته سر و ته مقاله روشن بود، ارائه‌‌كننده محصولِ يك‌سال مطالعه و بررسي و بحث با يكي ديگر از دوستان. خلاصه اين شد كه مي‌بينيد و تقديم كردم به همايش. خبر آمد كه مقاله را ارائه كنيد و ارائه كرديم.
اين نگاره را از آن‌رو بر سايت مي‌گذارم كه اگر مِن‌بعد كسي قصد شركت در همايشي داشت و دسترسي به دوستي نداشت كه مانند رفيق ما ياري رساند، از اين تجربه بهره برد. ظاهراً اين فرمت مناسب است براي همايش‌ها.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۴۱۵ بار
دو روز انسان نبايد مانند هم باشد. با نوشتن نظر خود، كمك كنيد متفاوت از ديروز باشم:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN