به نام خدا

بازگشتانديشكده رهيافت ولايت (۶ نوشته)

۱. سرفصل‌هاي آموزشي مقدماتي نمايه‌سازيعناوين آموزشي و سيلابس‌هاي درسي است براي پنج جلسه آموزش يك‌ساعته. سرفصل‌هاي اصلي چنين است: خاستگاه اطلاعات، ظرف اطلاعات، دسترسي به اطلاعات، مقوله‌ها، هدف، تأثير نياز در شيوه طبقه‌بندي، توقعات ما از طبقه‌بندي، نظام جامع موضوعات، تعريف نمايه، سنخ نمايه، انواع نمايه، تبديل نمايه‌ها به اصطلاح‌نامه، چگونگي دستيابي به اصطلاح‌نامه، تفاوت اصطلاح‌نامه با عنوان موضوعي، تفاوت اصطلاح‌نامه علم با اصطلاح‌نامه محتوايي.
۱۵۴۷ دانلود
۲. آزمون توانايي‌سنجي پايان‌دوره مقدماتي نمايه‌سازيپنج سؤال تشريحي است كه براي امتحان پايان دوره طراحي شده است. دوره آموزش تقطيع و نمايه‌زني ده روزه در مشهد مقدّس.
۱۵۱۰ دانلود
۳. سرفصل‌هاي پيشنهادي نمايه‌سازي اينترنتيچهار سرفصل اصلي براي آموزش پيشنهاد شده است، به عنوان سيلابس درسي: راه‌هاي دستيابي به اطلاعات، دليل نياز به موضوع‌بندي اطلاعات، تكنيك‌هاي ارجاع‌سازي و تفاوت سند كتبي با سند الكترونيكي در ايجاد ارجاع.
۱۳۴۴ دانلود
۴. پيش‌بيني گام‌هاي تأسيس سامانه انديشه راقي«هدف» در يك سطر معرفي شده، هفت «ويژگي» پس از آن، سپس توصيف «وضعيت» حال حاضر اين سامانه. سرفصل بعدي «فرصت»‌ است كه امكانات موجود قابل استفاده را متذكر مي‌شود. سپس ۹ عنوان در قالب «نياز» بيان شده است. در نهايت ده «گام» براي دستيابي به سامانه مطلوب.
۵۶ دانلود
۵. معرفي نرم‌افزارهاي هستان‌نگاري (آنتولوژي)نرم‌افزارهاي معروف هستان‌نگاري معرفي شده‌اند. از هر كدام يك تصوير كه محيط كار آن را نشان دهد و فهرستي از توانايي‌ها و ناتوانايي‌ها. اين نرم‌افزارها: آپولو (Apollo)، آنتواستوديو (OntoStudio)، پروتجه (Protege)، سوپ (Swoop)، تاپ‌بِرِيد (TopBraid)، ني‌آن (NeOn)، آول‌گِرِد (OWLGrEd)، فلوئِنت (Fluent Editor)، سمانتك (Semantic Turkey)، وُك‌بِنچ (VocBench).
۴۵ دانلود
۶. نمودار فرآيند تقطيع و نمايه‌سازيفلوچارتي است كه ناظر به نقش‌هاي سامانه هم هست: مدير، داده‌بان، پژوهشگر، بازبين، ناظر، عضو هيئت علمي. داده‌بان همان مسئول ديتابيس است كه اطلاعات را جمع كرده و وارد پايگاه داده مي‌كند و به پژوهشگران نيز تخصيص مي‌دهد. تمام روند تقطيع بر اساس مشاركت اين نقش‌ها ترسيم شده است.
۷۲ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN