به نام خدا

بازگشتمعاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه سراسر كشور (۱۲ نوشته)

۱. بخشي از كتاب صدميدانگزيده‌اي از كتاب صدميدان است، فارسي‌نوشته‌اي كه تصوير منازل‌السائرين خواجه عبدالله انصاري است، معروف به پيرهرات.
۱۳۸۳ دانلود
۲. فهرست كتاب صدميدانفهرست عناوين صد ميداني كه پيرهرات براي سلوك در نظر آورده است.
۱۴۰۵ دانلود
۳. نمونه‌اي از ساخت‌يافتگي كتاب صدميدانتطبيق بخشي از عبارات كتاب صدميدان، شاهكار ساخت‌يافتگي انديشه پيرهرات است، بر اندازه‌هايي كه مناسب نرم‌افزارنويسي و ابزارسازي باشد.
۱۳۸۲ دانلود
۴. نمودار زيّ طلبگيفهرست يك كتاب است با همين عنوان كه شش سرفصل دارد: مقدمه، ظاهر و باطن، نماي كلان حوزه، تزاحم‌ها، قواعد كلّي، شاخص‌هاي كلّي. كتاب را كه خواندم به صورت نموداري خلاصه كردم.
۴۶ دانلود
۵. نمودار الأمراض النفسانيه در جامع السعاداتهشت عنوان اصلي دارد: سه نوع قواي انساني، انحراف هر كدام از اين سه قوه، مرض‌هاي هر قوه، افراط در هر قوه، تفريط در هر قوه، نقص در هر قوه، انواع رذيلت‌ها، اسباب انحراف اخلاقي. منبع آن جامع السعادات محمدمهدي نراقي است.
۳۸ دانلود
۶. فهرست كتاب جامع السعاداتفهرست كامل كتاب است، به همان شيوه‌اي كه توسط مصنّف نگارش يافته و با همان عبارات عربي. از «انقسام حقيقت انسان و حالات اعتباري او» آغاز مي‌شود و با «قساوت» به عنوان يكي از رذايل اخلاقي پايان مي‌يابد.
۳۹ دانلود
۷. فهرست كتاب معراج السعادهكتاب پنج باب دارد: مقدمات، قواي نفس، محافظت از اخلاق خوب و معالجه اخلاق بد، اخلاق حسنه و اخلاق رذيله، اسرار عبادت. تمام فهرست همان‌طور كه در كتاب به زبان فارسي بيان شده، در اين فهرست گرد آمده است.
۶۲ دانلود
۸. دياگرام بانك اطلاعات سامانه تهذيب و تربيتده جدول براي بانك اطلاعات سامانه تهذيب پيش‌بيني شده كه با عنوان فيلدها و رابطه آن‌ها با هم در يك نمودار ترسيم گشته است.
۲۰ دانلود
۹. معرفي ساختار بانك اطلاعات سامانه تهذيب و تربيتبا اين بند آغاز مي‌شود: «پس از طرح اوليه و مشخص شدن اجزا و بخش‌هاي يك سامانه و روابط ميان آن‌ها، مهم‌ترين و اولويّت‌دارترين كار طراحي ساختار بانك اطلاعات آن است. زيرا مهم‌ترين عنصر وجودي در هر سامانه‌اي دقيقاً همان داده‌ها و اطلاعاتي‌ست كه جمع‌آوري مي‌شود. نرم‌افزار، كاربران، مديران، رايانه‌ها و شبكه، همه و همه تنها ابزارها و عناصري هستند كه براي جمع‌آوري اين اطلاعات خدمت مي‌رسانند». ديتابيس معرفي شده و در انتها نيز دياگرام آن ديده مي‌شود.
۵۳ دانلود
۱۰. ساختار صفحه اول سامانه جامع تهذيب و تربيتطرح اوليه و شماتيك سامانه است كه براي افزايش تفاهم با كارفرما طراحي شده، تا زمينه گفتگو و تضارب آرا را براي طراحي UI فراهم آورد.
۴۳ دانلود
۱۱. نمودار تربيت؛ الزام يا اختيار؟الگوي اول در تربيت، سپس الگوي دوم در تربيت و بعد هم راه‌هاي جمع بين دو الگو ترسيم شده است، به صورت نمودار. بخش آخر هم ارزيابي و قضاوت است. نمودار حاضر پر است از اشكال و جواب، تا رسيدن به راهكار.
۵۳ دانلود
۱۲. نمودار شناسنامه تهذيبي طلبهسرفصل‌هاي اصلي اين‌ها هستند: شركت در كارگاه آموزشي، التزام عملي و رفتاري، (واي چقدر زياد است، هشت تا را مي‌پرم)، مهارت‌هاي اخلاقي، مهارت‌هاي عبادي، مهارت‌هاي ادعيه و زيارات. اين نمودار را از روي فرم‌هاي توليدي خلاصه و جمع‌بندي كردم.
۶۱ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN