به نام خدا

بازگشتجامعة المصطفي(ص) العالمية (۳ نوشته)

۱. كاركردهاي وبلاگ در تبليغ دينيشش سرفصل اصلي دارد: معرفي وبلاگ، علّت استقبال از وبلاگ، وبلاگ ِ رسانه، شبكه‌هاي اجتماعي، سير تحوّلات سايبر و كاركردهاي تبليغي فضاي سايبر. در نهايت هم بعد از شرح الگوي پيشنهادي براي تبليغ گروهي در اينترنت ۲۵ پيشنهاد ارائه شده است.
۲۲۸۴ دانلود
۲. ترسيم مسير دستيابي به الگوي جامع برنامه‌ريزي فرهنگيمندرجات اين نوشته: ضرورت و نياز، موضوع، پيشينه و سابقه، انتظارات و اهداف، داده‌هاي مورد نياز، موضوعات كارشناسي، تشكيل كارگروه اصلي، تشكيل كميته‌هاي كارشناسي، برنامه كارگروه و كميته‌ها، تخمين هزينه‌ها و محصولات نهايي.
۱۴۲۱ دانلود
۳. نكاتي درباره طرح مركز بين‌المللي تبليغ نوينسه بخش اصلي طرح شامل: خلأ، ملأ و حركت است. بخش ملأ حاوي اين عناوين: چشم‌انداز، اهداف آرماني و راهبردها. بخش حركت هم: راهكارها، همفكري، همكاري و تقدّم برنامه بر سازمان. طرح با اين عبارت پايان مي‌يابد: «زماني موفق مي‌شويم كه بر شانه‌هاي هم سوار شويم. مراكز تبليغ نوين زياد شده‌اند. حتي اگر نه دقيقاً به همين نام، خيلي از نهادها در اين وادي گام نهاده. عاقلانه اين است كه با آن‌ها مرتبط شويم. برويم و ببينيم. بازديد كنيم. روش‌هايشان را ياد بگيريم و از اشتباهاتشان درس. قطعاً جلوتر خواهيم بود، خيلي زياد. به حول و قوّه پروردگار».
۴۴ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN