به نام خدا

همه سال‌هايي كه نوشتم

هميشه دسترسي به اطلاعات از طريق موضوعات و طبقه‌بندي موضوعي ميسّر نيست. گاهي ممكن است كاربري كه به سايت مراجعه نموده در جستجوي اطلاعاتي باشد كه آن را در طبقات موضوعي ما نمي‌يابد، زيرا ما موضوعات را بر اساس انديشه خود طبقه‌بندي مي‌كنيم و خارج از يك پارادايم خاصّ نيستيم!
از اين رو، يك‌بار نيز اطلاعات را به صورت زماني مرتّب نمودم و نوشته‌ها را بر اساس سال نوشته شدن در اختيار گذاشتم.
سال ۱۳۷۶ شمسي1 سال ۱۳۷۷ شمسي3 سال ۱۳۷۸ شمسي6 سال ۱۳۷۹ شمسي10 سال ۱۳۸۰ شمسي18 سال ۱۳۸۱ شمسي31 سال ۱۳۸۲ شمسي28 سال ۱۳۸۳ شمسي18 سال ۱۳۸۴ شمسي33 سال ۱۳۸۵ شمسي54 سال ۱۳۸۶ شمسي19 سال ۱۳۸۷ شمسي31 سال ۱۳۸۸ شمسي39 سال ۱۳۸۹ شمسي54 سال ۱۳۹۰ شمسي71 سال ۱۳۹۱ شمسي44 سال ۱۳۹۲ شمسي75 سال ۱۳۹۳ شمسي64 سال ۱۳۹۴ شمسي43 سال ۱۳۹۵ شمسي40 سال ۱۳۹۶ شمسي39 سال ۱۳۹۷ شمسي52 سال ۱۳۹۸ شمسي3

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1253با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN