به نام خدا

همه نوشته‌هاي من

از زماني كه تحصيلات حوزوي خود را آغاز كردم، هر از چند گاهي به دليلي ناگزير شدم متني يا مطلبي نوشته و تحويل ديگراني نمايم كه تعهدي نسبت به آن‌ها حسّ مي‌كردم.
در هر صورت زمان گذشت و اين نوشته‌ها بر روي هم انباشته شد و بارم را هر روز سنگين‌تر كرد. گمان كردم اين نوشته‌ها كه در گوني به كناري نهاده‌ام، شايد ديگراني را بهره رساند كه توان نوشتن نداشته يا فرصت آن را ندارند و اساساً چه احتياج به كاري تكراري، وقتي يك‌بار انجام شده است.
اين شد كه ۷۷۶ نوشته را در اين بخش ارائه نمودم و در موضوعات زير طبقه‌بندي كردم.
اساسنامه و آئين‌نامه22 بروشور و معرفي10 تحليل و آناليز113 ترجمه10 درخواست طرح2 طبقه‌بندي داده‌ها23 طرح سازمان33 طرح سايت115 طرح شبكه داخلي16 طرح فرآيند49 طرح نرم‌افزار36 طرح پژوهش23 فرم و كاربرگ68 متفرقه82 نقد و بررسي48 نمودار تحليلي88 گزارش سفر3 گزارش مديريت10 گزارش پروژه25

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1253با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN