به نام خدا

نحوه ورود دبيرخانه به بحث تحقق شعار سال

نوع نوشته: طرح فرآيند
براي: جامعه مدرسين حوزه علميه قم
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۳ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱۰
فهرست مندرجات: شناخت مخاطب، شناخت عملكرد، تخصيص عملكرد به مخاطب. بخش اول شامل سرفصل‌هاي ذيل است: نهادهاي دخيل در تحقق شعار سال بر اساس وظيفه، نهادهاي دخيل در تحقق بخش فرهنگي شعال سال، نهادهاي دخيل در تحقق بخش اقتصادي شعار سال، درگير بودن تمامي نهادهاي نظام در تحقق شعار سال، نهادهاي دخيل در تحقق شعار سال بر اساس عنوان، قواي رسمي جمهوري اسلامي، نظريه منتسكيو و نظريه انقلاب، قواي عيني جمهوري اسلامي.
اين طرح در سه گام پاسخي را كه در پي بيان آن است ارائه مي‌نمايد. سؤال اين است: «چه كنيم تا به تحقق شعار سال كمك نماييم؟» طرح بر اين اساس استوار است كه تا مخاطب كمك را نشناسيم و نيازهاي بخش‌هاي آن را، نمي‌دانيم چه كمكي مي‌توانيم. تا خود را نشناسيم و كاركردهايمان را، نمي‌دانيم به چه كار مي‌آييم. پس، اين دو گام را مقدّم مي‌كند تا به مرحله پاياني برسد؛ هر عملكرد جامعه مدرسين را به يكي از نيازهاي نظام كه مخاطب شعار سال است تخصيص دهد و بگويد چه كنيم تا چه شود! دوستان زيادي پيشنهاد آورده بودند، كارشناساني كه در اين خصوص مورد مشاوره قرار گرفته بودند. حقير هم ايضاً. ولي خُب، مسئولين امر اين طرح را صالح تشخيص ندادند و آن را وارد جريان بررسي نكردند. يكي ديگر از طرح‌ها انتخاب شد و محور تنظيم سند كارشناسي قرار گرفت. در نهايت، اين نوشته نيز، مانند باقي موارد، به بايگاني نوشته‌هايم ارسال شد و افتاد در صندوق «بي‌ثمرات»! :)
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۲۹۴ بار
تعريف و تمجيد ياري نمي‌‌رساند. نقد كنيد و اشتباهاتم را در جعبه زير برايم بنويسيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1358با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN