به نام خدا

سايت قرآني شيعه

نوع نوشته: طرح سايت
براي: مؤسسه قرآني سِحْر سَحَر
تاريخ نگارش: تير ۱۳۸۴ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱۰
بعد از بيان مقدمه، ۳۳ بخش پيشنهاد شده است كه همگي حول يك بانك واحد از آيات مي‌گردند و ارتباط تمام اطلاعات با آيات تمام مي‌شود.
سپس روش نويني در جمع‌آوري اطلاعات طرح شده و در نهايت طرح با ذكر نكاتي قابل توجه پايان يافته است.
دوستي گفت مجموعه‌اي جمع شده‌اند، از جايي هم تبرعاً پولي رسيده، تا سايتي قرآني به راه اندازند. واقعاً هم تا آن زمان سايتي قرآني كه فارسي باشد و در شأن قرآن روي نت نبود. خواست چيزي برايش بنويسم كه در جمعشان برد و پروژه‌اي از آن بسازد. پذيرفتم ولي ميسر نشد، تا شب جمعه‌اي كه خواستگاري آخرم را رفته بودم (منظور همان كه به ازدواج منجر شد) فردا صبحش نياز به فكر داشتم و فكر نياز به خلوت داشت. رفتم شركت يكي از دوستان كه كليدش را داشتم، گفتم جمعه است و كسي نيست، مي‌نشينم و مي‌انديشم، ولي بنده خدا اقوامش از شهرستان آمده بودند و روز تعطيلي در آن‌جا اسكانشان داده بود، پلاك ماشين جلوي در را كه ديدم فهميدم و به خيابان زدم، اندكي راه رفتم و ياد سايت قرآني افتادم. از يك باجه همگاني شماره‌اش را گرفتم كه امروز فرصتي است كه بيايم شركت شما و طرحت را بنگارم و قرار گذاشتيم و آمد در شركتش را برايم باز كرد و من مشغول شدم. او هم رفت كه به زندگي تعطيليش برسد. از صبح تا شب در شركت خالي و خلوت او بودم. هم فرصت شد به آينده خود بيانديشم و هم ايده‌اي نو در ذهنم آمد و اين طرح را نگاشتم! محصول آن خلوت اكنون اين جَلوت است! بعد هم مؤسسه قرآني سحرسحر همان مجموعه شد و سايت را هم نگار ما نوشت بدون آن طرح كه ما نوشته بوديم. براي بار ديگر طرحي نوشتم كه هرگز اجرا نشد!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۹۰ بار
مطلب را دانلود كرديد؟ خوانديد؟ اشتباه داشت؟ ممنون مي‌شوم اشتباهات آن را برايم بنويسيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1246با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN