به نام خدا

نمودارهاي آماري حاصل از بررسي سايت‌هاي فرهنگي

نوع نوشته: نقد و بررسي
براي: مؤسسه فرهنگي ولاء منتظر(عج)
تاريخ نگارش: اسفند ۱۳۸۲ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
چهار نمودار است كه به عنوان پيوست براي طرح سايت فرهنگي ولاء طراحي شده است. نتيجه بررسي پنجاه سايت فرهنگي كه پروژه‌اي مقدماتي براي نوشتن طرح سايت بود.
اطلاعات پنجاه سايت مذكور پس از جمع‌آوري در كاربرگ‌هاي شناسايي و معرفي پايگاه‌هاي فرهنگي اينترنت آمارگيري شد كه در اين چهار نمودار به صورت خلاصه نمايش داده شده است.
اين بسيار رويّه خوبي است كه همگان بايد از آن درس گيرند و در طرح‌هاي خود از اين مسير تبعيّت كنند؛ بررسي پيشينه كار و شناسايي محيط فعاليت، رقبا، كاستي‌ها و خلأهايي كه بايد مورد توجه قرار گيرد. درس گرفتن از فعاليت‌هاي ديگران بسيار نيكوست.
دوستان ولاء كه اكثراً از بروبچ استان اصفهان بودند دو پروژه به دنبال هم تعريف كردند؛ نخست بررسي سايت‌هاي فرهنگي اينترنتي به زبان فارسي و سپس نوشتن طرح يك سايت فرهنگي براي مؤسسه. هر دو را هم از قضاي روزگار به حقير سپردند.
تعداد سايت‌هاي فارسي در اينترنت زياد نبود، چه برسد به سايت‌هاي فرهنگي آن. لذا ناگزير شدم وبلاگ‌ها را هم بزنم تنگ پروژه. تنها سرويس وبلاگ فارسي هم پرشين‌بلاگ بود. من هم خودم آن‌جا وبلاگ داشتم. هنوز پارسي‌بلاگ را با مهندس فخري ننوشته بوديم. بخشي از اين شناسايي به وبلاگ‌هاي فرهنگي باز مي‌گردد. خلاصه در نهايت اين نمودارها را هم ساختم كه گزارش ساده‌تري از چيزي باشد كه ديدم در اينترنت آن روزگاران.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۰۱۶ بار
دو روز انسان نبايد مانند هم باشد. با نوشتن نظر خود، كمك كنيد متفاوت از ديروز باشم:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1247با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN