به نام خدا

نمونه قرارداد «پروژه‌ساعتي» توليد نرم‌افزار

نوع نوشته: فرم و كاربرگ
براي: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
تاريخ نگارش: دي ۱۳۸۴ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
در پنج ماده تنظيم شده است؛ ساعت كار، كسر عدم حضور، افزونگي فعاليت، نحوه محاسبه و نحوه پرداخت.
راه حلي است براي مشكلي كه بسياري از مؤسسات و سازمان‌ها در بخش‌هاي فني خود با آن مواجه هستند؛ با كم‌كاري نيروهاي فني چه كنيم؟ وقتي ساعتي حقوق پرداخت مي‌كنند به نيروي فني،‌ چون خودش متخصص كار است،‌ كسي نمي‌تواند به سادگي بر كارش نظارت نمايد. اگر كم‌كاري كند فهميدنش كار هر كسي نيست.
راه بهتر را مؤسساتي مي‌روند كه پروژه‌اي عمل مي‌نمايند. ولي آن‌ها هم با مشكلي مواجه هستند، همه كارهاي جاري مؤسسه كه قابل واگذاري به صورت پروژه نيست. به لحظه، كار پيش آمده بايد انجام شود. با پروژه چطور مي‌شود؟!
تلفيق روش پروژه‌اي با روش ساعتي ايده‌اي بود كه مدير وقت مؤسسه پارسا پيشنهاد كردند و بنده به عنوان مدير فني پياده كردم. در مركز هم قصد داشتم چنين عمل نمايم. در اين روش، يك مبلغ اندك به صورت روتين و ساعتي به متخصص فني پرداخت مي‌شود. امّا نرخي نيز براي فعاليت‌هاي فني تعيين مي‌گردد. تمامي سفارشات اگر مكتوب باشد، يا به صورت نرم‌افزاري درخواست‌ها مديريت شود، به راحتي آخر ماه مي‌توان هزينه كارهاي فني را علاوه بر مبلغ ساعتي محاسبه كرد. در اين صورت نيروي فني متناسب با كار انجام شده دستمزد دريافت كرده و براي حضور خود نيز مبلغي گرفته است. حضور نيروي فني در مؤسسه خودش يك نوع خدمت است و مستلزم پرداخت هزينه.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۵۷۱ بار
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:
نمونه فرم تعهدنامه زماني چند زير مجموعه در يك پروژهشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
فرم تعهدنامه چند زيرمجموعه در ساخت يك پروژه از لحاظ زمانيشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
فرم تعهدنامه چند زيرمجموعه در ساخت يك پروژه از لحاظ زمانيشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN