به نام خدا

كاربرگ ارزيابي پروژه پيشنهادي

نوع نوشته: فرم و كاربرگ
براي: مؤسسه نجوم كبريانگار
تاريخ نگارش: دي ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
اين كاربرگ سه بخش اصلي دارد. در بخش اول كه پرسش‌هاي ارزيابي مطرح شده، هفت بند وجود دارد كه از يك تا ده شماره‌گذاري شده. امتياز زير پنج مردود محسوب مي‌گردد.
دو بخش ديگر شامل پيشنهاد مشتري براي پروژه و پيشنهاد اصلاح زمان و هزينه پروژه است. محلي نيز براي توضيحات احتمالي در نظر گرفته شده است.
مسيري طولاني طي شد تا به اين مرحله از كار برسيم. ابتدا چشم‌اندازي براي مؤسسه نوشتيم مبتني بر اساسنامه‌اي كه هنگام ثبت مؤسسه تدوين شده بود. سپس از طريق مدل SWOT رسيديم به راهبردها و استراتژي‌ها. برنامه كار را هم بر اساس اين راهبردها تدوين نموديم و بنا شد ايده‌ها جمع‌آوري شود از همكاران مؤسسه و پس از ارزيابي تبديل به طرح پروژه گردد.
كاربرگ‌هاي ثبت ايده كه توزيع شد، يازده ايده خوب از كار درآمد. حالا نياز به ارزيابي داشتيم و اين كار نيز فرم نياز داشت. اين كاربرگ را از همين رو طراحي كردم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۸۹۱ بار
همه چيز را همگان دانند. اگر مطلب فوق را مطالعه فرموده‌ايد، نظر خود را بيان نماييد:
سلام بر سيدجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ممنونمشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
ممنونمشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1238با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN