به نام خدا

فلوچارت چرخه اطلاعات پژوهش

نوع نوشته: طرح فرآيند
براي: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
تاريخ نگارش: مرداد ۱۳۸۵ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۳
يك فلوچارت طولاني كه تمامي فعاليت‌هاي مورد نياز براي توليد يك محصول پژوهشي در مركز را در خود دارد؛ از طرح پيشنهاد موضوع گرفته، تا امور مالي و قراردادهاي اداري.
قرار شد نرم‌افزاري براي معاونت پژوهش بنويسيم در مركز كه تمام فعاليت‌هاي آن را به صورت مكانيزه تحت پوشش قرار دهد. به جاي اين كار خاصّ، پيشنهاد كردم يك نرم‌افزار مديريت گردش كار، تا حدّي شبيه به Sharepoint نوشته شود تا بتوانيم هر چرخه‌اي از داده‌ها را در آن تعريف و مديريت نماييم. امّا بسيار ساده‌تر از آن و قابل ويرايش توسط اپراتورهاي ساده، بدون نياز به برنامه‌نويسي مجدّد براي هر گردش كار. نرم‌افزار در حال تهيه بود كه گردش كار موجود در پژوهش را مطالبه كردم. امّا چيزي كه به دستم رسيد عملاً يك گردش كار قابل ترسيم در مسير نرم‌افزاري نبود. بسيار پيچيده و موازي طراحي شده بود. در حالي كه براي نرم‌افزار ما نيازمند يك مسير اصلي بوديم تا يك گردش كار را مديريت نماييم. از اين رو، طرح دوستان را بررسي كرده و تبديل به اين فلوچارت نمودم. براي ساده‌سازي مسير حركت داده‌ها از نمادهايي استفاده كردم كه در فلوچارت‌هاي مرسوم خيلي متعارف نيست، ولي تفهيم مطلب را آسان مي‌نمايد. فكر مي‌كنم براي دوستان پژوهش نيز تعجب‌برانگيز بود كه آن نمودار بسيار پيچيده پژوهش‌شان تا اين حدّ ساده و خطي و روان ترسيم شده، بدون اين‌كه فعاليتي حذف يا از نظر پنهان شود.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۰۷۴ بار
ذيلاً آن‌چه قلباً مي‌پنداريد كتباً بنگاريد. حكماً دانستن آن ياري‌گر خواهد بود مرمرا:
بسم الله الرحمن الرحيمشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1246با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN