به نام خدا

فرم خام قرارداد امور گرافيك فن‌آوري اطلاعات

نوع نوشته: فرم و كاربرگ
براي: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
تاريخ نگارش: مهر ۱۳۸۴ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
شامل: موضوع قرارداد، جزئيّات امور گرافيك، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، تعهدات و شرايط عمومي قرارداد.
قضيه از اين قرار بود كه رغبت كارمندان به كار كردن كم بود، مثل تمام ادارات ديگر. هر كس ساعت خود را مي‌زد و مزد خود را هر ماه دريافت مي‌داشت. خود به خود حجم كار انجام شده پايين مي‌آمد و راندمان كم. البته در پاره‌اي ادارات مي‌شود نظارت داشت و با كنترل، از انجام كار اطمينان حاصل نمود. امّا هر كاري قابل نظارت نيست. مثلاً همين كار گرافيك، خُب گرافيست بايد حالات متعدّدي را امتحان كند و تصاوير و رنگ‌ها را بسنجد تا به گلِ نگاره خود دست يابد. چگونه مي‌شود او را عتاب كرد به زمان زيادي كه صرف كرده كه آن‌گاه خُرده‌كارهايي تحويل مي‌دهد و متهم مي‌كند به نبود فرصت! روشي را خواستم به كار گيرم كه مسلك مهندس سميعي در اداره مؤسسه پارسا بود؛ ايجاد پروژه‌هاي خُرد! يك قرارداد تنظيم شود كه امكان پرداخت در برابر محصول را فراهم نمايد، نه پرداخت در برابر ساعت. اين قرارداد خام را از اين رو، تنظيم كردم، براي ايجاد اين نوع جديد از روابط كاري كه البته ممكن نشد و از آن بهره نبردم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۳۵۱ بار
خود واقعي را تنها در آينه مي‌توان ديد، آينه باشيد و اشتباهاتم را ذيلاً متذکّر شويد:
ممنونچهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
سلاميكشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۷
قرارداددوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
قرارداديكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
عنواندوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۸
قرار داديكشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
قراردادس برام جالب بودچهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
با قالب احتياج دارمدوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
فرم قراردادشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
عنوانيكشنبه ۱۵ دي ۱۳۹۸
سلام ، قرارداد انجام خدمتچهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
قرارداد گرافيكي براي يك شركت جديد نياز دارميكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1247با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN