به نام خدا

بازگشتمركز علوم نوين اسلامي قم (معنا) (۱ نوشته)

۱. نمودار معرفي هوش مصنوعي و آسيب‌هاي آنسه سرشاخه اصلي دارد: كاربرد واژه هوشمند، هوش ماشيني و نگراني‌ها. ابتدا بررسي شده مواردي كه ما با واژه هوش در غير انسان مواجه مي‌شويم؛ از روزي كه ساعت‌هاي هوشمند و تلويزيون‌هاي هوشمند و خانه‌هاي هوشمند وارد دايره لغات ما شدند، تا هوش مبتني بر آگاهي، هوش ضدآگاهي و هوش خلاقانه. سپس هوش ماشيني تحليل شده است. در سرشاخه آخر سه نگراني كه درباره آينده هوش مصنوعي وجود دارد بيان شده است: برتري نسبت به انسان، ناتواني نسبت به انسان و برابري با انسان.
۷۱ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN