به نام خدا

بازگشتمعاونت ارتباطات مردمي اداره كل دفتر وزارت نيرو (۲ نوشته)

۱. تحليل نيازها و بررسي نرم‌افزارهاي مورد استفاده به همراه پيشنهاداتآن‌چه در اين نوشته حائز اهميت است، ذكر ويژگي‌هاي يك نرم‌افزار مناسب براي امور اداري است. سپس اين ويژگي‌ها با نرم‌افزارهاي موجود تطبيق داده شده و بر اساس اين تطابق پيشنهادات نهايي ارائه شده است.
۱۵۶۸ دانلود
۲. ماتريس طراحي گزارش‌هاي نرم‌افزار بريده جرايدچهار جدول نمايش داده شده است. اولين جدول به صورتي ماتريسي، نسبت هفت سرفصل ارزيابي را با يكديگر نشان داده، به صورت كدهايي كه هر كدام يك نوع گزارش از اطلاعات بانك خواهد بود؛ بر اساس نام روزنامه، سبك روزنامه، منبع، موضوع، انتقادي بودن، مرتبط با كدام بخش از وزارتخانه و بر اساس جهت‌گيري. بدين‌ترتيب ۳۵ عدد گزارش بايد تهيه شود كه هر كدام مي‌تواند: كامل، سالانه، ماهانه و موضوعي باشد، چيزي كه در جدول دوم ديده مي‌شود. در جدول سوّم هم اطلاعات پايه، اجمالي و يا خاصّ نمايش داده مي‌شود. يك گزارش هم در جدول چهارم معرفي شده كه تمامي اطلاعات بانك را ارائه مي‌نمايد. در نتيجه اين سامانه گزارش‌گيري، ۱۶۲ عدد گزارش مختلف را بايد ارائه نمايد.
۱۵۷۹ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN